Skip to content
DB SCHENKER-logga


IMG_5992-Redigera

Vi på DB Schenker

Från Japan i öst till Chile i sydväst och överallt däremellan. Från små kretskort till enorma fartygsdelar. Vi på DB Schenker i Sverige transporterar det mesta du kan tänka dig över hela världen.

Med ett transportnätverk som täcker hela jordklotet har våra kunder möjligheten att få ett komplett flöde i sina transporter, oavsett var man skickar det eller om det är med flyg, båt, lastbil eller tåg. Utöver själva transporten kan vi erbjuda fullständiga logistiklösningar som lagerhållning och en rad informationstjänster. Vi älskar helt enkelt logistik.

Våra värderingar

.

Walk the Talk DB Schenker Value

Walk the talk

Vi leder vår omgivning genom att vara goda föredömen. Vi kopplar våra handlingar till företagets vision och värderingar och hjälper andra att göra detsamma.

Play fair, be honest DB Schenker Value

Play fair, be honest

Vi visar respekt och är ärliga gentemot varandra. Vi visar förståelse för andras åsikter och tror på framgång genom mångfald.

Be one team with one goal DB Schenker Value

Be one team with one goal

Vi presterar bäst när vi jobbar som ett lag. Vi utmanar oss själva och varandra till att varje dag söka ständiga förbättringar och högre målsättningar.

Push limits DB Schenker Value

Push limits

Vi tänker utanför boxen och ställer oss frågan “Finns det ett bättre eller snabbare sätt?”. Genom detta lägger vi grunden till innovativt tänkande som gynnar våra kunder.

Take customers further DB Schenker Value

Take customers further

Vi sätter våra kunder i fokus och levererar högsta kvalitet. Genom att se kundens utmaningar idag arbetar vi proaktivt för att hitta lösningar till imorgon.

Win together DB Schenker Value

Win together

Vi skapar “win-win” mellan DB Schenkers avdelningar och enheter, men också tillsammans med våra kunder och andra externa intressenter.

Vårt ledarskap

Inom DB Schenker utbildar vi kontinuerligt våra chefer i Utvecklande Ledarskap.

Det utvecklande ledarskapet (UL) kännetecknas av ömsesidig påverkan med en öppen dialog, relationsbyggande och närvaro med fokus på långsiktighet och hållbarhet. UL inriktar sig på ledarens förmåga att vara ett föredöme, att visa personlig omtanke, att inspirera och motivera, eftersom vi nu vet att motivation, prestation, ansvar och effektivitet snarare påverkas av inre drivkrafter, än genom konventionellt ”krav-belöning-kontroll” -ledarskap.

DB Schenker Truck

Our Jobs

Kontakt

Har du frågor? Vi står gärna till tjänst.

Ring eller skicka ett e-postmeddelande!

DB Schenker
Mölndalsvägen 83
Postadress 412 85 Göteborg
Sverige
031-703 80 00