Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


IMG_4990-Redigera-2

Korta vägen

Sedan 2013 tar DB Schenker emot praktikanter från "Korta vägen", en förberedande arbetsmarknadsutbildning för utlandsfödda akademiker som syftar till att underlätta steget in på den svenska arbetsmarknaden.

Det är inte ovanligt att det tar mellan sju och nio år för en person med utländsk bakgrund att få någon sorts arbetslivserfarenhet i Sverige. Syftet med "Korta vägen" är att skapa möjligheter för utlandsfödda akademiker att kunna arbeta inom det yrke som de är utbildade till. Detta sker genom anpassade kurser i yrkesspecifik svenska, datorkunskap, samhällsorientering, och svenskt arbetsliv. En central del av utbildningen är att deltagarna är ute på praktik, och det är i denna del av processen som DB Schenker kommer in. Praktikperioden kan variera från ett par veckor till ett par månader. 

Förutom de positiva delar som består i att utlandsfödda akademiker kan få en relevant arbetslivserfarenhet på den svenska arbetsmarknaden, har också de avdelningar som tagit emot praktikanter upplevt flera positiva delar med att ta emot praktikanter genom "Korta vägen".

Nedan beskriver Dalibor Mijatovic från Cash Management-enheten på huvudkontoret sina upplevelser av att arbeta med praktikanter från "Korta vägen";

"Cash management på Stab Ekonomi har sedan ett par år tillbaka bedrivit ett mycket framgångsrikt mångfaldsarbete som i väldigt stor utsträckning grundar sig på ett nära samarbete med Korta Vägen – ett program i Folkuniversitetets regi som vänder sig till utrikesfödda med akademikerbakgrund. Korta Vägen förmedlar bl. a praktikplatser till programdeltagarna vilket vi på Cash management ansåg vore givande och lärorikt för båda parter varpå vi ställde upp som praktikanordnare. Samarbetet mellan Cash management och Korta vägen initierades år 2014 och vi kan med stolthet konstatera att de flesta deltagare som hittills praktiserat på vår avdelning överträffat våra förväntningar och blivit erbjudna anställning i olika former. Mångfald och jämställdhet är affärskritiskt och utbytet med Korta Vägen har ökat vår konkurrenskraft genom mer diversifierade kompetenser samt bidragit till en mer kreativ avdelningskultur. Genom att bedriva ett långtgående samarbete med Korta Vägen hoppas vi kunna signalera till våra medarbetare och omvärlden att vi menar allvar i mångfaldsfrågan och därmed öka vår attraktionskraft som arbetsgivare."