Ingenting är omöjligt för en tysk jätte. Snabbt och pålitligt. Everywhere!

Driving Europe. Ett omfattande nätverk av landtransporter i hela Europa. Det spelar ingen roll om det är landtransport, järnväg eller båda – vi tar dina leveranser dit du vill. Snabbt, punktligt och säkert.


Styckegods - får din verksamhet att rulla

DB SCHENKERsystem och DB SCHENKERsystem premium är allt du behöver! Snabba ledtider med dagliga avgångar, dörr-till-dörr-leverans, lågt CO₂-utsläpp och tidsbestämda leveranser.
Läs mer här

Partigods gör dina leveranser snabba, enkla och förutsägbara

Med DB SCHENKERfull load och DB SCHENKERpart load åker dina sändningar raka vägen till kund. Oavsett storlek och form!
Läs mer här

Pålitliga paketleveranser

DB SCHENKERparcel ger dig precis den paketleveransen som du kan förvänta dig av en jätte som oss.
Läs mer här

Multimodala lösningar – snällare för miljön

Hos oss hittar du ett brett utbud av multimodala lösningar, från konventionell till kombinerad järnvägsfrakt. Vi har erfarenhet av standardlaster, specialtransporter, tungt och värdefullt gods, från hamn till järnvägsstation, från Kina till Europa.
Läs mer här