Skip to content
DB SCHENKER-logga


Businessmen shaking hands compliance

Compliance

Vi på DB Schenker är stolta över våra etiska standarder som är en ledstjärna för vårt företag sedan 140 år tillbaka. Vi följer internationella och nationella lagar för att upprätthålla högsta möjliga etiska och rättsliga standarder i allt vi gör. Det gör oss tillförlitliga för samarbetspartners och kunder världen över. Våra etiska regler för både den dagliga verksamheten och för våra affärspartners är exempel på vårt åtagande att följa lagar.Våra normer

Vi på DB Schenker följer alltid internationella och nationella lagar och uppfyller de etiska riktlinjersom utgjort rättesnöret för vårt företag i 140 år nu. Vi strävar alltid efter att upprätthålla högsta möjliga etiska och rättsliga standard i allt vi gör. Vår uppförandekod för den dagliga verksamheten och för våra affärspartners är exempel på detta.

Våra normer Visa mer
Workers logistics compliance

För affärspartners

DB:s uppförandekod för affärspartners och Standards of Business Conduct utgör grunden för samarbeten genom att förbinda alla DB Schenkers affärspartners att följa etiska och juridiska standarder.

För affärspartners Visa mer
Woman windowfront business operations

Anmäl missförhållanden

DB Schenker fäster största vikt vid integritet. Om du misstänker överträdelser eller vill anmäla en allvarlig oegentlighet ber vid dig att kontakta oss.

Anmäl missförhållanden Läs mer

Åtagande

DB-koncernen har åtagit sig att främja förståelsen för temat regelefterlevnad både på nationellt och internationellt plan. Den följer de allra strängaste standarderna för företagsetik och tillämpar dem aktivt.

Åtagande Visa mer
Businessmen Talking on a Terrace

Tysk lagstiftning för leverantörskedjor

Den tyska lagen om leverantörskedjor - på tyska kallad Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) - kräver att tyska företag ska genomföra en företagsbesiktning (due diligence) och riskhantering avseende mänskliga rättigheter och miljö.

Tysk lagstiftning för leverantörskedjor Visa mer