Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Engagemang

Vi vill främja förståelsen för Compliance både på nationellt och internationellt plan. Den följer de allra strängaste standarderna för företagsetik och omsätter dem aktivt. Vi har även ett aktivt erfarenhetsutbyte gällande regelefterlevnadsfrågor med andra internationella aktörer.

DB-koncernen har särskilt åtagit sig att följa UN Global Compact. Vi är också med i Transparency International.