Skip to content
DB SCHENKER-logga


Engagemang

Vi vill främja förståelsen för Compliance både på nationellt och internationellt plan. Den följer de allra strängaste standarderna för företagsetik och omsätter dem aktivt. Vi har även ett aktivt erfarenhetsutbyte gällande regelefterlevnadsfrågor med andra internationella aktörer.

DB-koncernen har särskilt åtagit sig att följa UN Global Compact. Vi är också med i Transparency International.