Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Woman windowfront business operations

Anmäl missförhållanden

DB Schenker fäster största vikt vid integritet. Vi strävar efter att handla etiskt korrekt och i överensstämmelse med gällande föreskrifter i alla affärstransaktioner. Precis som i alla företag kan det uppstå situationer där bestämmelserna i våra etiska regler inte följs. I så fall vill vi bli informerade om misstänkta överträdelser eller allvarliga oegentligheter. Vi uppmuntrar dig att anmäla sådana händelser. DB Schenker Whistleblowing system – BKMS finns för att alla ska kunna anmäla sina misstankar på ett säkert sätt. Här kan varje individ dela information i fullständig sekretess inom ramen för den lokala lagstiftningen.

Du når DB Schenker Whistleblowing system – BKMS via denna länk:
DB Schenker Whistleblowing system – BKMS