Skip to content
DB SCHENKER-logga


Woman windowfront business operations

Anmäl missförhållanden

DB Schenker fäster största vikt vid integritet. Vi strävar efter att handla etiskt korrekt och i överensstämmelse med gällande föreskrifter i alla affärstransaktioner. Precis som i alla företag kan det uppstå situationer där bestämmelserna i våra etiska regler inte följs. I så fall vill vi bli informerade om misstänkta överträdelser eller allvarliga oegentligheter. Vi uppmuntrar dig att anmäla sådana händelser.

BKMS är DB-koncernens visselblåsarsystem som är öppet för alla och ger en möjlighet att rapportera om missförhållanden anonymt. I BKMS kan man rapportera om missförhållanden kopplade till korruption, bedrägerier, förskingring, penningtvätt, utpressning, brott mot konkurrenslagstiftning och andra typer av ekonomisk brottslighet.

Rapporter som lämnas via BKMS hanteras av DB Compliance i Tyskland. Berörda lokala avdelningar kan komma att involveras. Rapporter i BKMS omfattas inte av den svenska lagstiftningen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden utan följer DB Schenkers interna åtaganden om att skydda visselblåsare från alla former av negativa konsekvenser.

Du når DB Schenker Whistleblowing system – BKMS via denna länk:
DB Schenker Whistleblowing system – BKMS