161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Etiska regler för affärspartners

​​​​​​​DB-koncernens etiska regler ålägger våra leverantörer och affärspartners att följa etiska och rättsliga normer. De utgör en viktig grundval för våra affärsrelationer.

DB:s etiska regler för affärspartners definierar tydligt våra förväntningar: leverantörer och affärspartners måste gå med på att följa regelverket. För DB utgör detta ett viktigt bidrag till ett korrekt förhållningssätt i leveranskedjan.

Våra etiska regler för affärspartners baseras bland annat på principerna i UN Global Compact och på samma principer vi har fastställt för medarbetare och chefer inom DB. Regelverket gäller för alla företag och individer över hela världen som vi köper produkter eller tjänster av.


Läs Våra etiska regler för affärspartners i dess helhet för mer information.