Skip to content
DB SCHENKER-logga


För leverantörer

Det är viktigt för oss att ha goda och långsiktiga samarbeten med våra leverantörer. Därför lägger vi stor vikt vid att välja rätt samarbetspartners och utvärderar regelbundet våra leverantörer. Vi vill arbeta med engagerade partners som har en vilja att skapa strategiskt långsiktiga relationer.

DB Schenker är medlem i FN:s Global Compact vars tio principer baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, samt FN:s konvention mot korruption. De tio principerna ligger till grund för DB-koncernens uppförandekod (Code of Conduct), som ålägger våra leverantörer och affärspartners att följa etiska och rättsliga normer.

Dokument