Skip to content
DB SCHENKER-logga


Woman and man talking to each other

Uppförandekod för affärspartners

DB:s uppförandekod och de kompletterande DB Schenker Standards of Business Conduct förbinder våra leverantörer och affärspartners att följa etiska och juridiska standarder. De utgör en viktig grund för vårt partnerskap.

DB:s uppförandekod för affärspartner och affärsuppförandestandarder formulerar tydligt förväntningarna på DB och DB Schenker: leverantörer och affärspartners samtycker till att följa kraven i koden och standarderna. För DB och DB Schenker utgör detta ett betydande bidrag för hållbart uppförande i försörjningskedjan.

Vår uppförandekod för affärspartners bygger bland annat på principerna i FN:s Global Compact och samma principer som vi har satt i DB:s Corporate Principles Ethics - Code of Conduct för våra chefer och anställda. Den riktar sig till alla företag och individer över hela världen från vilka vi köper varor eller tjänster.

För mer information, se DB:s uppförandekod för affärspartners.

DB Schenkers Standards of Business Conduct togs fram för att komplettera uppförandekoden för affärspartners och är i linje med principerna och andan i detta dokument. Den riktar sig dessutom till alla företag och individer över hela världen från vilka vi köper varor eller tjänster.