Skip to content
DB SCHENKER-logga


Workers logistics compliance

Våra standarder

DB Schenker har infört ett holistiskt system för efterlevnadskontroll i syfte att säkerställa att vi handlar etiskt korrekt och är en pålitlig och rättvis partner för våra kunder.
DB:s etiska regler erbjuder vägledning och ett internt ramverk åt alla DB:s anställda och chefer i alla företagstransaktioner och kundrelationer.  Internt regleras särskilt följande situationer:

Gåvor av alla slag

DB Schenker tror på öppenhet. För att kunna uppnå detta har vi riktlinjer för hantering av förmåner från tredje part eller gratifikationer från själva företaget.

Skydd av tillgångar

Vi har en tydlig riktlinje för skydd av DB-koncernens tillgångar och för konfidentiell behandling av företags- och affärsuppgifter.

Kartellrätt/prisöverenskommelser

Genom information och riktlinjer om kartellrätt och prisöverenskommelser kan vi undvika konkurrenshämmande bestämmelser, prisbindning och erbjudanden som snedvrider konkurrensen.

Agenter, ombud, konsulter

Vi följer interna regler och riktlinjer både i fråga om samarbete och om urval.

Intressekonflikter

Våra riktlinjer för att undvika intressekonflikter – mellan medarbetares eller arbetsgivares yrkesmässiga och privata intressen – gör det möjligt för oss på DB Schenker att alltid agera med integritet.

För mer information, se DB:s etiska regler.

Ladda ner DB-koncernens uppförandekod i svensk översättning.