161110_icono_product_teaser Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Vi hjälper dig genom brexit

Så här behåller du ditt logistikflöde även efter brexit.

Brexit närmar sig. Oavsett om det blir en så kallad mjuk eller hård brexit så håller vi dig uppdaterad här om vad som händer och vad du kan göra för att förebygga eventuella problem.


Uppdaterad 12 april.

Brexit skjuts upp – Border Control Surcharge tas bort

EU har om att skjuta upp beslutet om ett avtal för brexit till senast den 31 oktober 2019. Beskedet har lett till en del omedelbara förändringar, i synnerhet kring gränsen mellan Frankrike och Storbritannien.

Trafiken och väntetiderna har reducerats kraftigt vilket direkt underlättat framkomligheten.

Det betyder att den avgift vi tagit ut för styckegods till Storbritannien, Border Control Surcharge, omedelbart tas bort.

I ett längre perspektiv råder det fortfarande stora frågetecken kring när och om ett utträdesavtal finns på plats och hur det kommer att se ut. Vi rekommenderar dig därför att också fortsättningsvis vara ytterst noggrann med dina frakthandlingar och tulldokument, om inte annat som för en förberedelse för den nya situationen när Storbritannien inte längre ingår i EU.

Skulle ett utträde ske utan avtal kommer WTO:s tullbestämmelser för handel att gälla. För dig som inte har erfarenhet av att handla med länder utanför EU kan det vara bra att förbereda sig på.

Följande handlingar är extra viktiga och bra att redan nu alltid bifoga.

  • EORI-nummer (läs mer
  • Varukod (läs mer)
  • Handelsfaktura, inklusive varudeklaration och värdebeskrivning
  • Följesedel, med godsets ursprungsland, kvantitet och vikt
  • TSP - Transitional Simplified procedures (läs mer)

Mer information för dig som har gods som transporteras till och från Storbritannien hittar du här.


Uppdaterad 5 april.

Väntan på besked om ett avtal för brexit har nu kraftigt börjat påverka godstrafiken mellan Europa och de brittiska öarna. Väntetiderna vid vid franska gränsen är nu på i genomsnitt åtta timmar. Utöver det är trafiksituationen i tunneln vid Calais och vid gränsen mellan Frankrike och Belgien också mycket ansträngd.

Förseningarna medför att fler fordon och förare har behövts kallas in för att genomföra övriga transporter. Som ett resultat av det ökar personalkostnaderna. En ytterligare effekt är att hanteringen på terminalerna, särskilt i Frankrike, blir lidande. Sändningarna tar längre tid att behandla och ankommer oregelbundet vilket påverkar godsflödet.

Många speditörer avsäger nu sig därför att transportera till de brittiska öarna. DB Schenkers ambition är att fortsätta erbjuda transporter som vanligt. För att kunna göra det och garantera bästa möjliga service utifrån de omständigheter som råder med förseningar och därtill hörande kostnader är vi dock tvungna att införa en tilläggsavgift, en så kallad Border Control Surcharge.

Avgiften är 3 euro per 100 kilo beräknad på taxerad vikt och gäller styckegods som fraktas till och från Storbritannien och Irland. Border Control Surcharge kommer att börja tas ut på bokningar från den 8 april. 

Vid ett besked om en hård brexit den 12 april

För att vara på den säkra sidan och inte riskera att ditt gods missas att förtullas efter en eventuell hård brexit den 12 april ber vi dig som kund att från och med måndagen den 8 april, bifoga fullständiga underlag för tullhantering av era sändningar till och från Storbritannien i samband med bokning.

Det vi behöver är handelsfaktura (köp- eller säljfaktura), packlistor samt eventuella certifikat eller licenser om varorna kräver det. Det är även bra om vi kan få varukoder för produkterna om det finns.

Våra avgångar kommer att gå enligt ordinarie transportplan under måndag till onsdag vecka 15, avgången fredagen den 12 april är inställd. Första avgången efter en eventuell bekräftad brexit blir måndag den 15 april. 


Väl förberedd för brexit