Skip to content
DB SCHENKER-logga


Brexit-flagga, Storbritannien och EU

Brexit – det här behöver du göra

Tullfullmakt, ett krav vid import och export

Vid frakt till och från Storbritannien kan vi vara tullombud. Det är enkelt, allt du behöver göra är att ladda ner tullfullmakten, signera och skicka till oss.
 

Dokumentation vid export av gods

För att skicka gods till Storbritannien behöver tre dokument skickas med. 

1. Styrkande handlingar 
Dessa dokument ligger till grund för själva deklarationen. Handelsfakturan är det vanligaste, och viktigaste, dokumentet som bland annat styrker varans värde. I vissa fall räcker det med en proformafaktura, till exempel vid varuprover och gåvor. En packlista kan även vara bra att skicka in då det styrker godsspecifika uppgifter. Ibland kan en ursprungsförsäkran krävas, exempelvis för tullnedsättning. Läs mer här. Även tillståndsdokument kan ibland krävas, beroende på vilken vara som transporteras.

Skicka dina styrkande dokument till ditt närmaste DB Schenker-kontor i samband med bokningen.

Det här ska vara med på din handelsfaktura: 

 • Fakturanummer och datum 
 • Avsändare 
 • Mottagare / köpare och kontaktuppgifter
 • Leveransvillkor (gärna DAP 0018). Vid sändningar med leveransvillkor DDP kontakta närmaste DB Schenkerkontor.
 • Avsändarens eller mottagarens brittiska VAT-nummer 
 • Mottagarens brittiska EORI-nummer 
 • Varubeskrivning och varukod (krav vid export, önskemål vid import)
 • Vikt (netto och brutto är fördelaktigt) 
 • Värde per vara och totalvärde 
 • Valuta 
 • Varans ursprungsland 
   

2. Mandatory Customer Contact Information
Vi på DB Schenker har tagit fram ett formulär som ska förenkla import och export till Storbritannien. Fyll i formuläret Mandatory Contact Information på eSchenker och mejla in till ditt närmaste DB Schenker-kontor i samband med din bokning.

3. Exportdeklaration  
Det vanligaste är att exportdeklarationen görs av oss på DB Schenker. Om så är fallet behöver du inte göra någonting förutom att skicka in handlingarna ovan. Gör du exportdeklarationen själv behöver du mejla den till ditt närmaste DB Schenker-kontor i samband med bokningen.

4. Tillfälliga dokument för dig som skickar över 2500 kilo

När du exporterar gods från 2500 kilo och uppåt, det vill säga parti- och hellaster, ska du som avsändare säkerställa att din köpare fyller i två extra dokument utöver de som nämns ovan. Skicka in dokumenten till ditt DB Schenker-kontor.

Direct representative letter
Export and Import License Letter


 

Dokumentation vid export av paket 

För att skicka paket till Storbritannien behöver ett dokument skickas med:

Handelsfaktura 
Fakturan ska inkludera varukoder och sätts fysiskt på paketet. Sätt gärna två ex på paketet, om ett skulle förstöras eller försvinna.

Det här ska vara med på fakturan: 

 • Fakturanummer och datum 
 • Avsändare 
 • Mottagare / köpare samt kontaktuppgifter 
 • Leveransvillkor (för Parcel gäller endast DDP eller DAP) 
 • Vid DDP ska avsändaren vara momsregistrerad i Storbritannien och ha ett brittiskt VAT-nummer som anges på fakturan.
 • Avsändarens eller mottagarens brittiska VAT-nummer 
 • Mottagarens brittiska EORI-nummer 
 • Varubeskrivning och varukod 
 • Vikt (netto och brutto är fördelaktigt) 
 • Värde per vara och totalvärde 
 • Valuta 
 • Varans ursprungsland 

Det kan eventuellt tillkomma fler styrkande handlingar, läs om dem ovan.

Använd DAP (0018) eller DDP (0022/0025) 
För att undvika en stor mängd pappersarbete, vilket i sin tur kan leda till förseningar, rekommenderar vi att du använder DDP (0022/0025) eller DAP (0022/0025). Läs mer om Inco- och Combiterms här.