Brexit-flagga, Storbritannien och EU

Allt om Brexit

Här får du stenkoll på allt som har med Brexit att göra!

Tullfullmakt, ett krav vid UK-frakt
Vid frakt till och från Storbritannien behöver vi vara ombud. Det är enkelt, allt du behöver göra är att ladda ner tullfullmakten, signera och skicka till oss.

Skicka tullfullmakt

Undvik DDP (0022/0025)
Vi på DB Schenker ser helst att exportörer undviker att använda DDP (0022/0025) som leveransvillkor. Detta eftersom DDP (0022/0025) anger att du som exportör även måste agera importör i importdeklarationen i mottagarlandet och behöver betala importavgifter som tull, moms och tullarvode. Du behöver även ha ett brittiskt EORI-nummer i Storbritannien.   

Använd DAP (0018) i stället
För att undvika en stor mängd pappersarbete, vilket i sin tur kan leda till förseningar, rekommenderar vi att du i stället för DDP (0022/0025) använder DAP.

Gällande EXW (0001)
EXW-sändningar från UK kommer att hanteras precis som för alla andra länder utanför EU. Den brittiska leverantören ger samtycke till att anges som exportör i exportdeklarationen och importören behöver inte ansöka om brittiskt EORI-nummer.

Nya krav på träförpackningsmaterial
Pallar, lådor, kabeltrummor, spolar och dunnage (träförpackningsmaterial, WPM) ska efter Brexit uppfylla kravet enligt ISPM 15. Från och med årsskiftet måste all ”WPM” genomgå värmebehandling och märkning. Läs mer här!


Ett globalt webinar om Brexit


 

Mikael Eriksson, Tullchef på DB Schenker, förbereder dig inför Brexit


Efter förhandlingarna mellan EU och Storbritannien, undertecknandes ett utträdesavtal, varpå Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Under övergångsperioden fram till den 31 december 2020 sker ingen förändring i handelsformaliteterna mellan de båda parterna.

Möjligheten att senarelägga Brexit ytterligare gick ut den 30 juni 2020 vilket fastställer att Storbritannien lämnar det nuvarande handelsavtalet med EU den 31 december 2020. När detta skrivs finns det inget avtal som reglerar handelsförhållandet mellan EU och Storbritannien efter Brexit. Det är även oklart om status för handel mellan Storbritannien och Nordirland.

Från och med den 1 januari 2021 kommer det att ske betydande förändringar i handelsförhållandet mellan båda parter. Förändringarna kommer att leda till nya handelsregler och tullförfaranden.

Företag i EU och Storbritannien måste därför förbereda sig på nya tullprocesser och förfaranden i slutet av övergångsperioden, oavsett hur det framtida handelsförhållandet kommer att se ut.


 • Granska din verksamhet, om du inte redan har gjort det, för att få en förståelse kring hur Brexit kommer att påverka din leveranskedja inom EU.
 • Håll dig uppdaterad om den politiska situationen kring Brexit och hur den påverkar din Brexit-planering.
 • Sänd din tullfullmakt till DB Schenker så att vi kan agera direkt ombud (detta är ett lagkrav i Sverige).
 • Säkerställ att dina partners kommersiella dokumentation innehåller den information som krävs för att göra en tulldeklaration.
 • Säkerställ att din egen kommersiella dokumentation innehåller den information som krävs för att göra en tulldeklaration.
 • För Irland till Storbritannien, kontrollera vilka brittiska förfaranden din importör kommer att använda.
 • Meddela DB Schenker vilka tillstånd ni har hos Tullverket.
 • Meddela DB Schenker om du planerar att byta transportsätt, t.ex. från landtransport till flygfrakt.
 • Prata med dina handelspartners om informationen de tillhandahåller i sin dokumentation (som är relevanta för tullkraven).


Du kommer att  få en utförlig lista över vår tulltjänster samt en prissättningsmatris inom kort.

Vi har tillsatt en expertgrupp som hanterar Brexitfrågor och gruppen består av:

 • Chef
 • Nationella experter
 • Försäljnings- och funktionschefer
 • Projektledare, IT
 • Tullkonsulter

Gruppen arbetar med förberedelser inför tiden efter Brexit, för att säkerställa att vi bibehåller vår kvalitet. Fokus ligger på fyra huvudsakliga affärsområden: tull, drift, kommunikation och försäljning.

För att hjälpa oss att förbereda oss måste vi förstå dina krav i detalj. Detta kan du diskutera med din personliga kontakt hos oss.

Vi utökar både vår operativa personalstyrka samt vår tullavdelning för att hantera den ökade arbetsbelastningen som väntar från och med  1 januari 2021.

Vårt mål är att se till så att alla transporter till och från Storbritannien ska ske så smidigt som möjligt efter Brexit.

DB Schenker har Europas största landnätverk med en mängd rutter och potentiella korsningspunkter från Europa till Storbritannien. Det gör att vi har erfarenhet av att hantera störningar i tunnel- och färjetrafik och vet vilka rutter vi kan byta till om det skulle bli fördröjning vid någon specifik korsningspunkt.

Mer information finner du här:

Tidigare uppdateringar

Brexit: Lågvärdigt gods måste skickas som DDP

Lågvärdigt gods måste skickas med egna specifika leveransvillkor (DDP) från och med 1 januari, vilket skiljer sig från standardvillkoret (DAP). Läs mer om den nya förändringen här.

Parcel Utrikes - Särskilda leveransvillkor för lågvärdigt gods

För sändningar med ett varuvärde <135 GBP / 150 EUR gäller särskilda leveransvillkor.

Efter årsskiftet krävs det tullfullmakt vid handel med Storbritannien. Ligg gärna steget före och lämna en fullmakt även om behovet inte finns just nu. Ibland blir det bråttom, och då kan vi agera direkt vid behov. Läs mer här!

Vid årsskiftet 2020/2021 lämnar Storbritannien officiellt EU, vilket  medför utmaningar för alla företag som har transporter till och från landet. Vi har därför utökat vår arbetsstyrka för att kunna säkra upp fortsatt kontinuitet i våra tjänster.

Det är viktigt att vi arbetar tillsammans för att få till en så smidig övergång som möjligt.

Här på DB Schenker har vi under två års tid förberett oss inför Brexit, bland annat genom att tillsätta en europeisk Brexitgrupp.

Storbritannien lämnar formellt EU den 31 januari 2020. Därefter följer en övergångsperiod fram till den 31 december 2020. Tullförfarandena kommer att ändras först efter övergångsperioden 1 januari 2021. Vårt team av tullexperter hjälper dig med all nödvändig administration. Även efter att Storbritannien lämnar EU kommer vi på DB Schenker naturligtvis fortfarande kunna erbjuda samma service som idag.


Väl förberedda

Brexit kommer att påverka transport, tull och administration för leveranser till, från och via Storbritannien. Exempelvis ledtider kan komma att förändras. Brexit innebär också nya administrativa formaliteter. Kontakta din DB Schenker-kontakt så snart som möjligt för att diskutera dina och dina mottagares tullkrav.

Följande handlingar är extra viktiga och bra att redan nu alltid bifoga.

 • EORI-nummer (läs mer
 • Varukod (läs mer)
 • Handelsfaktura, inklusive varudeklaration och värdebeskrivning
 • Följesedel, med godsets ursprungsland, kvantitet och vikt
 • TSP - Transitional Simplified procedures (läs mer)

Mer information för dig som har gods som transporteras till och från Storbritannien hittar du här.

Läs mer

Den senaste informationen hittar du till höger (Frågor och svar om brexit och tull).

Storbritannien har nu tagit ett jättekliv närmare brexit, i och med Tories jordskredsseger i det brittiska valet. Boris Johnsons parti fick egen majoritet i det brittiska parlamentet, varför omröstningen i början av nästa år gällande utträdesavtalet bedöms röstas igenom utan större problem.

 • De flesta av de 364 Toriesledarmötena i parlamentet förväntas rösta för avtalet och det krävs endast 326 röster för att få igenom det.
 • Därefter kan Storbritannien lämna EU den 31 januari 2020, med en förväntad övergångsperiod fram till den 31 december 2020.
 • Det mesta pekar mot att allt fortsätter som vanligt under övergångsperioden, d.v.s. att Storbritannien fortsätter tillhöra den inre marknaden med fri rörlighet, och att landet följer EU:s regelverk fram till den 31 december 2020.
 • Under övergångsperioden kommer ett frihandelsavtal att förhandlas fram mellan parterna, med syftet att göra det förmånligt för importörer och exportörer att handla med varandra även efter brexit.

Brexitavtalet är klart – men inte godkänt. Storbritanniens regering har enats om ett brexitavtal. Men avtalet är långt ifrån klart – håll dig uppdaterad här om vad som händer och vad du kan göra för att förebygga eventuella problem.

Den senaste utvecklingen kring Storbritanniens utträde ur EU öppnar för en hård brexit (utträde utan avtal senast den 31 oktober). Vi på DB Schenker kommer att hjälpa dig med de eventuella utmaningar som kan uppstå av en hård brexit. Vi kommer arbeta hårt för att undvika förseningar och minimera eventuella extra kostnader.  

För att du ska vara så förberedd som möjligt kommer vi att uppdatera dokumentet nedan med ny information regelbundet: läs mer

Vi räknar med att brexit kommer ha en stor påverkan på tulltjänster. Vi har därför samlat information om dokument för tullklarering för varor som skickas till och från Storbritannien här

Läs tullpolicyn och gå igenom vilka åtgärder som krävs för att få en så smidig logistikhantering som möjligt. Förbered även dokument som kan bli aktuella vid en hård brexit.

Brexit kommer troligtvis orsaka trafikstockningar oavsett transportsätt och eventuella administrativa förseningar, vare sig det gäller tullklarering eller annat, under perioden strax före och efter brexit. Detta eftersom tullmyndigheterna kommer att implementera nya rutiner för att hantera brexit. Tänk på detta när du planerar transport från, till eller via Storbritannien. 

Informera oss i god tid om du har brådskande leveranser under denna period för att vi ska kunna ge dig så bra service som möjligt.

Hur påverkas du av brexit?

Det är en stor komplexitet och osäkerhet kring brexit och hur den påverkar transport- och tullbestämmelser. Därför kan våra tjänster, policys och rutiner komma att justeras.

Vad innebär det här för dig? Din kontakt hos oss kommer att stötta dig för att dina transporter ska fungera så smidigt som möjligt under brexit. Vi kan inte ta ansvar för eventuella förseningar, förluster eller extrakostnader som påverkas av att nya regler tillämpas.

Om dina transporter påverkas av brexit så informerar vi dig omgående.

Väntan på besked om ett avtal för brexit har nu kraftigt börjat påverka godstrafiken mellan Europa och de brittiska öarna. Väntetiderna vid vid franska gränsen är nu på i genomsnitt åtta timmar. Utöver det är trafiksituationen i tunneln vid Calais och vid gränsen mellan Frankrike och Belgien också mycket ansträngd.

Förseningarna medför att fler fordon och förare har behövts kallas in för att genomföra övriga transporter. Som ett resultat av det ökar personalkostnaderna. En ytterligare effekt är att hanteringen på terminalerna, särskilt i Frankrike, blir lidande. Sändningarna tar längre tid att behandla och ankommer oregelbundet vilket påverkar godsflödet.

Många speditörer avsäger nu sig därför att transportera till de brittiska öarna. DB Schenkers ambition är att fortsätta erbjuda transporter som vanligt. För att kunna göra det och garantera bästa möjliga service utifrån de omständigheter som råder med förseningar och därtill hörande kostnader är vi dock tvungna att införa en tilläggsavgift, en så kallad Border Control Surcharge.

Avgiften är 3 euro per 100 kilo beräknad på taxerad vikt och gäller styckegods som fraktas till och från Storbritannien och Irland. Border Control Surcharge kommer att börja tas ut på bokningar från den 8 april. 

Vid ett besked om en hård brexit den 12 april

För att vara på den säkra sidan och inte riskera att ditt gods missas att förtullas efter en eventuell hård brexit den 12 april ber vi dig som kund att från och med måndagen den 8 april, bifoga fullständiga underlag för tullhantering av era sändningar till och från Storbritannien i samband med bokning.

Det vi behöver är handelsfaktura (köp- eller säljfaktura), packlistor samt eventuella certifikat eller licenser om varorna kräver det. Det är även bra om vi kan få varukoder för produkterna om det finns.

Våra avgångar kommer att gå enligt ordinarie transportplan under måndag till onsdag vecka 15, avgången fredagen den 12 april är inställd. Första avgången efter en eventuell bekräftad brexit blir måndag den 15 april. 

5 vanliga frågor om Brexit

1/3

Allt du behöver veta om frakt till Storbritannien

2/3
New Content Item (1)

Detta behöver du göra inför Brexit

3/3

Vi uppdaterar informationen löpande (senast 12 december 2020) och reserverar oss för eventuella fel.
For the latest information about Brexit in english, click here!