Shape Shape 161110_icono_product_teaser icon-arrow-left icon-arrow-right icon-first icon-last 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser location-pin 161110_icono_product_teaser 161110_icono_product_teaser contact-desktop-white careers-desktop-white

Vi hjälper dig genom brexit

Uppdaterad 2020-01-29

Storbritannien lämnar formellt EU den 31 januari 2020. Därefter följer en övergångsperiod fram till den 31 december 2020. Tullförfarandena kommer att ändras först efter övergångsperioden 1 januari 2021. Vårt team av tullexperter hjälper dig med all nödvändig administration. Även efter att Storbritannien lämnar EU kommer vi på DB Schenker naturligtvis fortfarande kunna erbjuda samma service som idag.


Väl förberedda

Brexit kommer att påverka transport, tull och administration för leveranser till, från och via Storbritannien. Exempelvis ledtider kan komma att förändras. Brexit innebär också nya administrativa formaliteter. Kontakta din DB Schenker-kontakt så snart som möjligt för att diskutera dina och dina mottagares tullkrav.

Följande handlingar är extra viktiga och bra att redan nu alltid bifoga.

  • EORI-nummer (läs mer
  • Varukod (läs mer)
  • Handelsfaktura, inklusive varudeklaration och värdebeskrivning
  • Följesedel, med godsets ursprungsland, kvantitet och vikt
  • TSP - Transitional Simplified procedures (läs mer)

Mer information för dig som har gods som transporteras till och från Storbritannien hittar du här.

Den senaste informationen hittar du till höger (Frågor och svar om brexit och tull).

Storbritannien har nu tagit ett jättekliv närmare brexit, i och med Tories jordskredsseger i det brittiska valet. Boris Johnsons parti fick egen majoritet i det brittiska parlamentet, varför omröstningen i början av nästa år gällande utträdesavtalet bedöms röstas igenom utan större problem.

  • De flesta av de 364 Toriesledarmötena i parlamentet förväntas rösta för avtalet och det krävs endast 326 röster för att få igenom det.
  • Därefter kan Storbritannien lämna EU den 31 januari 2020, med en förväntad övergångsperiod fram till den 31 december 2020.
  • Det mesta pekar mot att allt fortsätter som vanligt under övergångsperioden, d.v.s. att Storbritannien fortsätter tillhöra den inre marknaden med fri rörlighet, och att landet följer EU:s regelverk fram till den 31 december 2020.
  • Under övergångsperioden kommer ett frihandelsavtal att förhandlas fram mellan parterna, med syftet att göra det förmånligt för importörer och exportörer att handla med varandra även efter brexit.

Brexitavtalet är klart – men inte godkänt. Storbritanniens regering har enats om ett brexitavtal. Men avtalet är långt ifrån klart – håll dig uppdaterad här om vad som händer och vad du kan göra för att förebygga eventuella problem.

Den senaste utvecklingen kring Storbritanniens utträde ur EU öppnar för en hård brexit (utträde utan avtal senast den 31 oktober). Vi på DB Schenker kommer att hjälpa dig med de eventuella utmaningar som kan uppstå av en hård brexit. Vi kommer arbeta hårt för att undvika förseningar och minimera eventuella extra kostnader.  

För att du ska vara så förberedd som möjligt kommer vi att uppdatera dokumentet nedan med ny information regelbundet: läs mer

Vi räknar med att brexit kommer ha en stor påverkan på tulltjänster. Vi har därför samlat information om dokument för tullklarering för varor som skickas till och från Storbritannien här

Läs tullpolicyn och gå igenom vilka åtgärder som krävs för att få en så smidig logistikhantering som möjligt. Förbered även dokument som kan bli aktuella vid en hård brexit.

Brexit kommer troligtvis orsaka trafikstockningar oavsett transportsätt och eventuella administrativa förseningar, vare sig det gäller tullklarering eller annat, under perioden strax före och efter brexit. Detta eftersom tullmyndigheterna kommer att implementera nya rutiner för att hantera brexit. Tänk på detta när du planerar transport från, till eller via Storbritannien. 

Informera oss i god tid om du har brådskande leveranser under denna period för att vi ska kunna ge dig så bra service som möjligt.

Hur påverkas du av brexit?

Det är en stor komplexitet och osäkerhet kring brexit och hur den påverkar transport- och tullbestämmelser. Därför kan våra tjänster, policys och rutiner komma att justeras.

Vad innebär det här för dig? Din kontakt hos oss kommer att stötta dig för att dina transporter ska fungera så smidigt som möjligt under brexit. Vi kan inte ta ansvar för eventuella förseningar, förluster eller extrakostnader som påverkas av att nya regler tillämpas.

Om dina transporter påverkas av brexit så informerar vi dig omgående.

Väntan på besked om ett avtal för brexit har nu kraftigt börjat påverka godstrafiken mellan Europa och de brittiska öarna. Väntetiderna vid vid franska gränsen är nu på i genomsnitt åtta timmar. Utöver det är trafiksituationen i tunneln vid Calais och vid gränsen mellan Frankrike och Belgien också mycket ansträngd.

Förseningarna medför att fler fordon och förare har behövts kallas in för att genomföra övriga transporter. Som ett resultat av det ökar personalkostnaderna. En ytterligare effekt är att hanteringen på terminalerna, särskilt i Frankrike, blir lidande. Sändningarna tar längre tid att behandla och ankommer oregelbundet vilket påverkar godsflödet.

Många speditörer avsäger nu sig därför att transportera till de brittiska öarna. DB Schenkers ambition är att fortsätta erbjuda transporter som vanligt. För att kunna göra det och garantera bästa möjliga service utifrån de omständigheter som råder med förseningar och därtill hörande kostnader är vi dock tvungna att införa en tilläggsavgift, en så kallad Border Control Surcharge.

Avgiften är 3 euro per 100 kilo beräknad på taxerad vikt och gäller styckegods som fraktas till och från Storbritannien och Irland. Border Control Surcharge kommer att börja tas ut på bokningar från den 8 april. 

Vid ett besked om en hård brexit den 12 april

För att vara på den säkra sidan och inte riskera att ditt gods missas att förtullas efter en eventuell hård brexit den 12 april ber vi dig som kund att från och med måndagen den 8 april, bifoga fullständiga underlag för tullhantering av era sändningar till och från Storbritannien i samband med bokning.

Det vi behöver är handelsfaktura (köp- eller säljfaktura), packlistor samt eventuella certifikat eller licenser om varorna kräver det. Det är även bra om vi kan få varukoder för produkterna om det finns.

Våra avgångar kommer att gå enligt ordinarie transportplan under måndag till onsdag vecka 15, avgången fredagen den 12 april är inställd. Första avgången efter en eventuell bekräftad brexit blir måndag den 15 april. 

Väl förberedd för brexit