Skip to content
DB SCHENKER-logga


Mobile Malaria Project Car driving in Container

En container full av hopp

DB Schenker stödjer Jaguar Land Rover i kampen mot malaria som dödar cirka 400 000 människor varje år, främst söder om Sahara i Afrika.

DB Schenker transporterar en modifierad Land Rover Discovery, som konstruerats speciellt för det här projektet, från London till Walvis Bay i Namibia. Bilen transporteras i en sjöcontainer och vid ankomst ska den ut på en 6 300 kilometer lång rundtur i Afrika. Den körs av ett team forskare som navigerar sig fram med hjälp av adressystemet what3words, ett system som även DB Schenker nyligen integrerat i sin eSchenker-portal.

Klar för resan: DB Schenker transporterar en Land Rover Discovery med sjöfrakt från Storbritannien till Namibia till stöd för "Mobile Malaria Project".

Thewes DB Schenker DB16977

                                  ”Som företag är vi medvetna om vårt sociala ansvar och övertygade om att företagets långsiktiga fram-gångar styrs av en hållbar värld. Genom att delta i "Mobile Malaria Project" vill vi göra en insats och stödja forskargruppens arbete i kampen mot malaria.”
Katharina Hibbeln, Program Manager Sustainability på Schenker AG

Vetenskapsmännens resa är en del av "RGS Land Rover Bursary", som är ett projekt som Jaguar Land Rover och Royal Geographical Society varje år sponsrar gemensamt genom finansiering och utlåning av fordon. Bilen är utrustad med ett mobilt sekvenseringslaboratorium som gör det möjligt för expeditionsgruppen att utbilda lokala forskare att utföra DNA-sekvensering av myggor och malariaparasiter.
Syftet med "Mobile Malaria Project" är att öka allmänhetens medvetenhet om utmaningarna i att få kontroll över infektionssjukdomar, och förhoppningsvis slutligen utrota malaria för gott. Den gradvisa minskningen av förekomsten av sjukdomen som uppnåtts under två decennier har avtagit sedan 2015, vilket gör att nya insatser är nödvändiga.

Mobile Malaria-projektet kommer att resa 6 300 km från Walvis Bay, Namibia, till Kilifi, Kenya.

Resan går från Namibia i sydvästra Afrika, via Zambia och Tanzania, till Kenya, och adressystemet what3words hjälper forskarna att hitta till platser som inte har konventionella adresser. Företaget som utvecklat detta system har delat in världen i 57 biljoner rutor, vardera tre gånger tre meter i storlek. Var och en av dessa rutor har tilldelats en adress som består av tre ord.
För mer information, besök hemsidan för "Mobile Malaria Project".

Kontakt

Katharina Hibbeln
Program Manager Sustainability
Telefon +49 201 87818533
E-post: katharina.hibbeln@dbschenker.com