Skip to content
DB SCHENKER-logga


New Content Item (3)

Utsläppsfritt till år 2030

Vi på DB Schenker har som vision är att vara helt utsläppsfria i alla Europeiska städer till 2030. Målet är att minska luft- och bullerföroreningar med hjälp av intelligenta, klimatvänliga lösningar. För att nå målet ökar vi användningen av fordon som drivs med el eller bränsleceller, och prioriterar utformningen av hållbara terminaler och fortsätter att ligga på en hög investeringsnivå när det kommer till forskning och utveckling.

Som en pionjär för innovativa logistiklösningar och som operatör för Europas största landtransportnätverk har klimatfrågan alltid stått högt upp på agendan, och blir dessutom ännu viktigare när fler och fler europeiska städer inför begränsningar som till exempel tullar eller förbud mot dieselfordon i städer.

Läs vidare för att se vad vi gör rent konkret.

Ladda ner: Hållbarhet på DB Schenker

Elektriska lastbilar, skåpbilar och cyklar

Vi på DB Schenker har bestämt oss för att gradvis byta ut vår fordonspark till e-mobilitet, som en del av vårt åtagande till det globala klimatinitiativet EV100. Alla fordon som väger upp till 3,5 ton planeras därför att vara el- eller bränslecellsdrivna till 2030. Då ska även hälften av alla fordon mellan 3,5 och 7,5 ton vara eldrivna. Hittills har vi 3000 lastbilar med alternativa drivsystem runt om i Europa.

DB Schenker använder över 50 e-lastcyklar i franska, tyska, norska och finska städer.

I samarbete med nystartade företag förbättras och utvecklas cyklarna ständigt. Den senaste generationen kan transportera sändningar på upp till 200 kilo - säkert, snabbt och näst intill utsläppsfritt.

E-lastbilar och e-skåpbilar i olika städer

Under våren förvärvade DB Schenker fyra eCanter-lastbilar, byggda av Daimlers varumärke FUSO, för distribuering i Paris, Frankfurt och Stuttgart. Vi för även samtal med FUSO om inköp av ytterligare eCanter-lastbilar till fler europeiska marknader. E-skåpbilar från Fiat, Nissan och MAN används i Paris, Milano och Oslo.

Världens första helt autonoma e-lastbil.

Världens första helt autonoma e-lastbil har börjat köra i Jönköping, Sverige. T-poden, som är tillverkad av det lokala företaget Einride, saknar helt förarhytt eftersom den fjärrstyrs. Svenska Transportstyrelsen har beviljat tillstånd för T-poden att köra på allmän väg. Just nu planeras ytterligare piloter i fler länder.

iHub i Berlin

I Berlin har vi, tillsammans med våra partners, använt elbilar som en del av iHub sedan förra året. Målet med projektet är att undersöka möjligheterna att integrera dessa klimatvänliga fordon i de konventionella fordonsparkerna hos logistikleverantörer i större europeiska städer.

Energieffektiva terminaler och hubbar

DB Schenkers nyaste terminaler och hubbar i hela Europa är näst intill klimatneutrala och uppfyller de senaste kraven på energieffektivitet. De är utrustade med LED-belysning, resursbesparande system för regnvattenanvändning, solpaneler och automatisk ventilation samt tryckstyrda fläktar. Byggmaterialet är "grön betong" med upp till 30 procent lägre CO2-avtryck än standardbetong.

I Oslo har DB Schenker nyligen öppnat sitt första lågutsläpps-center. Tack vare användningen av e-bilar och e-cyklar, kommer terminalen att minska sina koldioxidutsläpp med upp till 80 procent. I Polen har man redan byggt lager som uppfyller högsta ekologiska standard.