Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


3 frågor om Elons logistiklösning

Hej Markus Luthman, Logistikutveckling, Elon. Vill du berätta lite mer om ert nya hållbara terminalupplägg för Finland?
- Ja! Vi kommer att skicka till tre terminaler. Åbo, Tammerfors och Helsingfors. Vi kommer även skicka en del större partisändningar direkt till Vantaa.

Varför är det här upplägget hållbart?
- För att vi kommer sprida godset på tre terminaler istället för en. Transporten från Sverige till Finland, med hög fyllnadsgrad, linehaul, kommer geografiskt att gå närmare slutdestinationen. Det gör att vi kan korta distributionen och minska antalet omlastningar.

Största fördelarna och nackdelarna?
- Vi ser tre fördelar: kortare ledtid tack vare kortare distribution. Bättre kvalitet tack vare färre omlastningar. Lägre kostnader, tack vare linehaul med hög fyllnadsgrad som når större geografiskt område och därmed kortare distribution. En nackdel kan vara att det krävs en kritisk massa, volymmässigt, för att kunna nyttja uppläggets potential. Antingen från en specifik kund - eller om DB Schenker har fler kunder inom samma område som tillsammans kan skapa ett liknande upplägg.