Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


5 frågor om nya Incoterms 2020Hej Johan Henriksson, Insurance and Risk Manager. Förklara vad Incoterms 2020 är!

New Content Item (1)

̶  Incoterms reglerar leveransförhållanden mellan köpare och säljare. För att hålla dem aktuella och anpassade till marknaden omarbetas de var tionde år. Det råder full avtalsfrihet så köpare och säljare kan använda sig av 2010 eller 2020, både före och efter nyår när de nya formellt börjar användas. Men vi rekommenderar att våra kunder, för skapa tydlighet och praxis, går över till 2020 så snart som möjligt. Eftersom det råder avtalsfrihet är det viktigt att vara tydlig med vilken version som används.

Hur påverkas vi som logistikföretag av att Incoterms uppdateras?
̶  Som logistikföretag påverkas vi inte direkt men vi måste vara väl medvetna om vilka villkor som används av våra kunder, för att kunna hjälpa till på bästa möjliga sätt och se till att frakter, tullar och kostnader betalas av rätt part.

Hur kommer vi agera – kommer våra rutiner förändras?
̶  Till viss del måste vi ändra dem eftersom ett leveransvillkor försvinner och ett nytt kommer till. Villkoret DAT, Delivered At Terminal, försvinner och villkoret DPU, Delivered at Place Unloaded, tillkommer. Förändringen är att ordet ”Terminal” tas bort och villkoret ges en större omfattning, där lossning kan ske mer flexibelt till ställen som anges mellan parterna.

För att sammanfatta - vad innebär Incoterms 2020 för våra kunder?
̶  Inga större förändringar egentligen, men det är viktigt att ha koll på vad som ändras. Huvudsakligen innebär 2020 följande förändringar:

  • DAT blir DPU
  • Försäkringskravet enligt CIP är nu ICC (A) -villkor eller helförsäkring. (Svenska villkor). Det betyder att CIP-sändningar i 2020-villkoren får bästa möjliga försäkringsvillkor och vi rekommenderar att våra kunder stämmer av sina försäkringar med sitt försäkringsbolag. Vi kan hjälpa de kunder som säljer CIP och inte idag har helförsäkring för gods.
  • Kostnadsfördelningen mellan köpare och säljare har blivit tydligare.

Kan även Combiterms komma att förändras framöver?
̶  Det är möjligt att vissa förändringar kan ske men det finns inga planerade just nu. Vi på DB Schenker igår i en branschgemensam grupp som tillsammans med externa ombud undersöker eventuella behov av att göra ändringar i gällande Combiterms.

Läs mer om Incoterms och Combiterms här!