Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


5 vanliga frågor om Brexit

Till ljudet av Ring klocka ring svävar tankarna iväg. Hur kommer kostnaderna påverkas av Brexit? Ska vi räkna med förseningar vid gränsen nu? Här får du svar på dina frågor och slipper grubblerierna. 

New Content Item (1)

Ska vi räkna med förseningar i och med Brexit?  
Alla kommer att påverkas av nya regler och formaliteter som gäller vid gränspassage mellan Storbritannien och EU. Initialt kan det säkert leda till viss köbildning. Vissa gränspassager kan komma att påverkas mer än andra, vilket vi självklart kommer att ha koll på.

Vad gör DB Schenker för att undvika förseningar i samband med Brexit? 
Alla kommer att påverkas av de nya reglerna som gäller vid gränspassage mellan Storbritannien och EU. Initialt kan det säkert leda till vissa förseningar och längre ledtider, men i vilken omfattning är svårt att säga. Det vi kan och kommer att göra är att inte skicka iväg något gods med ofullständig dokumentation.

Hur kommer transportkostnaderna att påverkas av Brexit  
Förutom själva tullkostnaden så är det svårt att förutse i dagsläget hur Brexit kan komma att påverka transportkostnaden. Det kan exempelvis påverkas av myndighetsbeslut och krav på ytterligare tillstånd eller licenser.

Kommer antalet avgångar till och från Storbritannien att öka eller minska i samband med Brexit 
Vi planerar inte för någon förändring i turlistan till/från Storbritannien utan räknar fortsatt med hög frekvens och korta ledtider.

Kommer bokningsrutinerna att behöva ändras i samband med Brexit? Måste vi boka tidigare?  
Det kommer inte att bli några ändringar av bokningstider men en ökad kontroll av att alla dokument skickas med och att korrekt kollislag anges. De dokument som ska skickas med är: 

  • Handelsfaktura 
  • Proformafaktura om det rör sig om ersättnings- och garantivaror, varuprover, reklamföremål, gåvor eller returvaror 
  • Packlistor 
  • Ursprungscertifikat, aktuellt först då ett frihandelsavtal finns mellan EU och UK 
  • Tillstånds- eller licensdokument i fall det rör sig om en restriktionsvara 

 

Våra tulltjänster


Bli redo för Brexit