Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Begränsad framkomlighet i Malmö 9-14 oktober

Mellan den 9 och 14 oktober kommer delar av Malmö att vara avspärrat vilket framför allt kommer att försvåra paket- och godsdistribution i staden.

Orsaken till avspärrningarna är Malmö internationella forum 2021 för hågkomsten av Förintelsen och bekämpande av antisemitism som genomförs den 13 oktober i staden. Forumet genomförs på Malmömässan och förväntas samla ett stort antal stats- och regeringschefer, samt företrädare för såväl den akademiska världen som internationella organisationer.

Under forumet kommer DB Schenkers trafik i och kring Malmö att påverkas. Avspärrningar kommer att ske på de platser som konferensen genomförs och där deltagarna bor, även flygplatserna Sturup och Kastrup samt trafiken till och från dessa påverkas.

Avspärrningarna kommer att påbörjas helgen den 9 oktober och kommer att vara på plats till torsdagen den 14.