Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Bränslebyte ger renare luft i utsatta hamnar

Tillsammans med Hapag Lloyd Container Lines, Maersk Line och Hamburg Sued har DB Schenker utarbetat ett bränslebytarprogram (DB Schenker Low Sulfur Program), där delen svavel i bränsleoljan minskas rejält. Syftet är att sänka svavelutsläppen för gods som transporteras till hamnar i främst Asien, Afrika och Latinamerika, där det helt saknas regler för utsläpp i dag.

Från år 2020 gäller en internationell begränsning på max 0,5 procent svavel i bränsleolja för sjöfrakt, vilket kommer påverka dessa hamnar positivt. Men för att nå verkligt hälsosamma effekter i och kring hamnarna krävs att man begränsar delen svavel till 0,1 procent, och med hjälp av det här programmet kan den förändringen ske redan nu.

Hur går det till?

- Programmet går ut på att kunden själv kan välja att lägga till 3 dollar per container för att rederiet ska kunna byta från svavelrikt till ett mindre svavelrikt bränsle under minst en dag i hamn, säger Jan Heehrle, Head of Ocean Pricing and Procurement FCL/LCL Sweden, och fortsätter

- Kunden kontaktar sin säljkontakt hos oss och vi tar kontakt med rederiet och löser allt det praktiska. Rederiet byter bränsle under minst en dag i hamn och utfärdar sedan ett certifikat som kunden får som visar att bränsleskiftet skett och att kunden varit med och bidragit till en bättre miljö. Programmet riktar sig främst mot kunder med minimum 1 000 containrar per år i områden utanför Europa och Nordamerika.

Vilken nytta kan man vänta sig av detta?

- I redan utsläppskontrollerade områden som Nordatlanten och Östersjön märks en väldigt stor förbättring av luftkvaliteten längs kusterna sedan man satt ett tydligt gränsvärde på 0,1 procent. Genom detta program hoppas vi kunna se samma resultat i hamnar som i dag saknar regler för begränsningar av svavelutsläpp.

Tror du de globala utsläppsmålen kommer nås?

- Jag ser positivt på utvecklingen och framtiden för miljön eftersom FN:s sjöfartsorganisation IMO satt så tydliga krav på att sänka oljeförbrukningen från 2020, och att vi tillsammans med våra kunder och leverantörer kan vara delaktiga i att snabba på förändringen ännu mer, avslutar Heehrle.


Fakta

Svavelutsläpp orsakar att drygt 60 000 människor dör i förtid varje år.

FN:s sjöfartsorganisation IMO har satt målet att de årliga utsläppen av växthusgaser från den internationella sjöfarten ska minska med åtminstone 50 procent till år 2050 jämfört med 2008 års nivå. Ett steg i detta är att mängden svavel i bränsleolja ska sänkas från 3,5 procent till 0,5 procent från 2020. Det är en åtgärd som betydligt kommer minska mängden svavel som släpps ut från den internationella sjöfarten, men forskning visar att nivåerna behöver gå ner till 0,1 procent för att ge tillräckliga miljö- och hälsoeffekter.