Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Därför träffar ni oss i Almedalen

Starkast är vi tillsammans, visst? KNEG har gått samman för att gemensamt nå målet om 70 procent reducerade koldioxidutsläpp till år 2030.
̶  Självklart är vi med i vårt och KNEGs seminarium under Almedalsveckan, säger Hanna Melander, Manager Quality & Environment.


KNEG, som vi var med och startade, finns till för att visa hur klimatpåverkan från vägburna transporter kan reduceras med hjälp av samarbete. Inom KNEG drivs ett antal projekt för att minska klimatpåverkan.


Vad gör vi på DB Schenker?

 • Vi förnyar vår fordonspark 
  DB Schenkers fordonsflotta förnyas kontinuerligt. Utvecklingen av vår fordonspark, som består både av egenägda och våra samarbetsåkeriers fordon, kontrolleras noga och vi följer med spänning utvecklingen av nya tekniklösningar på både motor- och bränslesidan. DB Schenkers åtagande i KNEG är att stimulera våra åkerier att driva en modern fordonspark med minimerad miljöbelastning.
 • Vi ökar andelen biobränsle 
  Förutsättningarna för biobränsle förbättras och tillgång på biobränsle ökar. DB Schenker rekommenderar samtliga sina åkerier att välja biobränsle. I dagsläget är det främst HVO som finns tillgängligt, men biogas och förnybar el ökar allt eftersom övriga förutsättningar, som infrastruktur och fordon finns på plats. Vårt åtagande inom KNEG är att styra våra åkerier att alltid välja det mest hållbara biobränslet som finns tillgänglig.
 • Vi sänker vår bränsleförbrukning 
  En låg bränsleförbrukning är centralt i varje åkares verksamhet. Genom utbildning och träning i sparsam körning skapar föraren goda möjligheter att minska bränsleförbrukningen och utsläppen av växthusgaser. Sparsam körning ingår som en del i den obligatoriska förarutbildningen YKB (Yrkeskompetensbevis).
 • Vi ökar effektiviteten i vårt logistiknät 
  DB Schenker ser en stor potential i att öka transporteffektiviteten och för att lyckas med det arbetar vi tätt ihop med kunder och transportörer. Hög transporteffektivitet uppnås bland annat genom att maximera fyllnadsgraden, optimera leveranstider och leveransvolymer. Tillsammans arbetar vi systematiskt för att minimera antalet onödiga och ineffektiva körningar.
 • Vi utvecklar nya innovativa transportlösningar 
  För att hitta framtidens hållbara transportlösningar krävs innovation. DB Schenkers innovationsprogram, Öppen Innovation, innehåller en bred palett med innovationsprojekt där vi, tillsammans med våra partners arbetar för att hitta nya hållbara transportlösningar. Genom KNEG skapar vi en viktig plattform som främjar dialog mellan akademi, myndigheter och andra aktörer i näringslivet.

Under Almedalsveckan, onsdagen den tredje juli klockan 13.00, bjuder KNEG in till seminarium. Självklart kommer vi att vara där! Hanna Melander, Manager Quality & Environment, representerar oss på DB Schenker.