Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Den tyska vägskatten höjs 1 januari 2019

Från och med den 1 januari höjs den tyska vägskatten, ofta kallad MAUT. Det blir den andra förändringen som genomförs på kort tid. I juli 2018 genomfördes utökningar av den andel av det tyska vägnätet som omfattas av vägskatt.

En kombination av antal axlar på fordonet samt miljöklassningen på motorn avgör skattenivån, som kommer i en differentierad skala. Högst beskattning får de fordon som har 2-4 axlar och som uppfyller EURO 5 eller EURO 6, det vill säga de högsta miljökraven. I den här klassen kommer höjningen att kunna komma att uppgå till 60 procent . DB Schenker har merparten EURO 5- och 6-motorer på sina lastbilar.

Vi arbetar nu med att ta fram en ny anpassad vägskattetariff och kommer att presentera detta i december. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta ditt lokala DB Schenker kontor.