Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Det är värst vad vi är viktiga då!

Har du hört termerna samhällsbärande eller samhällsviktig verksamhet extra mycket det senaste? Det är ord som används flitigt just nu, men vad betyder de egentligen och vilka verksamheter klassas som samhällsbärande? Vi har djupdykt bland MSB:s* information.

Samhällsviktiga verksamheter upprätthåller våra skyddsvärden vilket bland annat handlar om människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Sammanfattningsvis är det verksamheter som behövs för att hantera en potentiell eller pågående kris på lokal, regional eller nationell nivå - till exempel en pandemi. Det kan även vara verksamheter som vid störningar kan orsaka kriser som hotar samhället, till exempel omfattande strömavbrott.

New Content Item (1) Polis, sjukvård, elförsörjning, livsmedelstillverkning, byggbranschen och transportbranschen ingår alla i samhällsviktiga verksamheter.

Vem är det som bestämmer vad som är samhällsviktig verksamhet?

Att identifiera samhällsviktiga verksamheter görs på olika nivåer i samhället - lokal nivå, regional nivå och nationell nivå.

  • På lokal nivå är det varje kommun som ansvarar för att identifiera samhällsviktiga verksamheter inom sitt geografiska område.
  • På regional nivå är det till exempel Länsstyrelsen som identifierar vad som är samhällsviktigt inom respektive län.
  • På nationell nivå har vi bevakningsansvariga myndigheter som identifierar vad som är samhällsviktigt för hela Sverige.

Exempel på samhällsviktiga verksamheter

Energiförsörjning, finansiella tjänster, handel och industri, hälso- och sjukvård samt omsorg, information och kommunikation, kommunalteknisk försörjning, livsmedel, offentlig förvaltning, skydd och säkerhet, socialförsäkringar och transporter.


Källor:

https://www.msb.se/samhallsviktigverksamhet

https://www.msb.se/contentassets/d8fca23b124c4686a629970fd2c1aa31/vagledning-for-identifiering-av-samhallsviktig-verksamhet-msb1408---juni-2019.pdf)

*MSB: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap