Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


”Du är din egen och dina kollegors arbetsmiljö”

Idag, 28 april, är det Internationella Arbetsmiljödagen. Läge att ta ett snack med vår egen arbetsmiljöspecialist Mattias Nilsson med andra ord.

Hej Mattias! Vad handlar arbetsmiljö egentligen om?

– Det är allt som påverkar människor på jobbet, både psykiskt och fysiskt. Det kan vara olika saker beroende på verksamhet och arbetsuppgifter, allt från ventilation till att säkerheten är som den ska. Det handlar även om ledarskapsfrågor, organisatoriska frågor, stress och återhämtning. Helt enkelt allt som genomsyrar en arbetsdag.

Vad innebär din roll som arbetsmiljöspecialist?

– Jag fungerar som ett stöd och bollplank för organisationen och våra chefer i dessa frågor. Det är även min uppgift att se till att vi efterlever lagkrav och våra riktlinjer för att ha en så bra arbetsmiljö som möjligt.

– Jag ville jobba med HR i en roll där jag har stor möjlighet att påverka arbetsmiljöarbetet. De sociala frågorna är otroligt viktiga för mig - likabehandling, mångfald och jämställdhet.

Hur har utvecklingen sett ut inom arbetsmiljöfrågorna under de senaste tio åren?

– Om vi ser tillbaka några år så låg stort fokus på de fysiska delarna, hur man lyfter rätt och liknande, och det är såklart lika viktigt idag. För fem år sedan kom OSA-föreskriften (Organisatorisk och social arbetsmiljö) som belyser den psykosociala delen av arbetsmiljön - till exempel stress och trakasserier.

– I och med detta kom en stor förändring där vi idag pratar mer om du mjuka värdena. ”Hur mår vi?”, ”Hur beter vi oss mot varandra?”. Detta är ju även frågor som har uppmärksammats mer medialt genom bland annat #metoo och Black Lives Matter. För arbetsgivaren handlar det mycket om utbildning, främst av chefer, för att ge dem verktyg att hantera och prata om dessa frågor.

Har du märkt av ökad psykisk ohälsa i samband med arbete hemifrån och social distansering?

– Än så länge har vi inte haft några indikationer på att vi mår sämre psykiskt till följd av arbete hemifrån. Frågan är också svår att mäta då det finns flera indikationer som kan påverka den psykosociala hälsan. Här är samtalet mellan chef, medarbetare och arbetsgrupp väldigt viktigt.

– Man ser dock att missbruksproblematiken har ökat i Sverige under pandemin. Stödföretag i missbruksfrågor har under 2020 haft fler samtal än tidigare år och en stor del av samtalen är från personer som har fått återfall. Jag har även hört om företag som haft problem med att personer har varit berusade i digitala samtal. Vi har inte märkt av detta på DB Schenker men vi är självklart uppmärksamma på dessa signaler.

– På DB Schenker har vi uppmanat våra chefer och arbetsmiljöombud att agera på tecken som kan tyda på olika typer av psykisk ohälsa, till exempel att en medarbetare undviker att sätta på kameran på digitala möten, ofta är sen och liknande. Vi har även tagit fram en mall till våra chefer som hjälp i samtal med medarbetare om hur de mår.

– Vi ser även att den psykiska hälsan påverkas av att vi har blivit mer stillasittande. Därför har vi försökt uppmana våra medarbetare att röra på sig mer, både under och efter arbetstid.

Transportbranschen är fortfarande mansdominerad. Hur arbetar vi med jämställdhet?

– Risken är ju ganska stor att i en mansdominerad bransch finns machokulturen kvar. I vårt likabehandlingsarbete har vi verktyg som cheferna ska använda för att motverka en osund samtalskultur och jargong. Detta arbete följer vi upp årligen med alla våra chefer och vi ser en mycket positiv effekt.

– Det är även viktigt att varje medarbetare tar sitt personliga ansvar. Våga säg ifrån om du hör sexistiska eller rasistiska kommentarer. Jag vet att det är svårt, men någon gång måste man välja att ta ställning. En klok person här på DB Schenker brukar säga att du är din egen och dina kollegors arbetsmiljö. Något som är viktigt för oss alla att tänka på.