Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Ett Spotify för bilar och välpackade e-handelsförsändelser

Unifaun tog avstamp i science fiction från filmens värld och kopplade det till vad som kan vara realistiskt gällande leveranser på två år sikt. Några intressanta perspektiv går att fixa med små medel, medan andra kommer kräva helt nya infrastrukturer för såväl paket som data. 

Bodil Eriksson som är vd för Volvo Cars Mobility delade öppet med sig av hur de vill förändra vardagslogistiken för människor genom att skapa ”ett Spotify för bilar” där du prenumererar på en bil i stället för att äga den. Det måste vara enkelt och på kundens villkor. Visionen är att ge staden åter till människorna.  

I en diskussion om förpackningar lyftes resonemanget att transportföretag kan optimera alla led av en leverans. Men för att vara effektiva måste vi sluta transportera luft i paketen. Gröna transporter är alltså ett gemensamt ansvar som delas med e-handlare och transportföretag. Läs mer om hållbarhetssamarbeten här. 

Rickad Lyko, vd på Lyko, poängterade att ny teknik absolut kan vara effektiv - men samtidigt är en packningsrobot inte alls lika duktig som en van orderplockare på att fylla paketen ordentligt. Han ser det som ett hantverk att lyckas få till välpackade e-handelsförsändelser.