Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


EU skärper krav på transporter inom momsfri handel

Vid årsskiftet skärpte EU sina krav på dokumentation för transporter inom momsfri handel. Detta som ett försök att eliminera momsbedrägerier.

New Content Item (1) Förordningarna hittar du i EU:s så kallade Quick Fix-direktiv. De strängare kraven åtföljs av ett dokumentationskrav som varierar beroende på om köparen eller säljaren är ansvarig för att ordna och betala för transporten.

För att undantas från moms krävs det enligt direktivet att säljaren eller köparen dokumenterar transporten från en EU-medlemsstat till en annan.


När SÄLJARE ordnar och betalar för transporten 

Det måste vara möjligt att presentera åtminstone två separata, icke motsägelsefulla, bevis utfärdade av två separata och oberoende parter, som bekräftar sändningen eller transporten. Antingen två bevis från 1a, eller ett bevis från 1a och ett bevis från 1b.

1a Dokument avseende godstransport:

 • Faktura från transportören
 • CMR-dokument eller följedokument
 • Konossement
 • Flygfraktsedel


När KÖPARE ordnar och betalar för transporten

 • Som ovan, plus en bekräftelse:
 • 2x1a +bekräftelse nedan
 • 1x1a + 1x1b + bekräftelse nedan

Följande måste ingå i bekräftelsen:

 • Datum för utfärdande av bekräftelsen
 • Köparens namn och adress
 • Varornas kvantitet och art
 • Datum och plats för varornas ankomst
 • Identifiering av personen som mottog varorna på köparens vägnar
 • Till exempel kan följande användas:
 • Faktura från transportören
 • Bankhandlingar eller försäkringsbrev
 • Möjligen bekräftelse (om köparen ordnar/betalar för leveransen)


OBS! Det här är enbart en förenklad information och DB Schenker lämnar inga garantier om innehållets riktighet.