Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Fem saker du inte visste om vårt utrikesnätverk

Svensk varuexport har nått sin topp och ökade hela tio procent under 2017, enligt SCB. Det är något som även vi på DB Schenker märker av och vill därför erbjuda våra kunder utrikestransporter med högre frekvens och bättre ledtid mellan Sverige och Europa.

Visste du att:

  1. DB Schenker har det största nätverket för styckegods i Europa. Genom 720 terminaler når vi hela 36 länder med dagliga avgångar.
  2. Vi har mer än 30 000 transportörer i vårt eget nätverk som dagligen kör hel- och partilaster i hela Europa.
  3. Tack vare vårt utökade nätverk och tätare avgångar så har vi på DB Schenker skapat en europeisk plattform som gynnar svensk export och import, särskilt till Europas mindre samt sydligare länder.
  4. Vi kör lastbilar dagligen från Sverige till länder som Rumänien och Portugal, sträckor som tidigare trafikerades en gång i veckan.
  5. Genom att samlasta våra lastbilar erbjuder vi kostnadseffektiva och miljövänliga transporter bortom Sveriges gränser.

För att lära dig mer om våra utrikeserbjudande, klicka här.