Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Flygfrakt har aldrig varit mer användbart

Snabbare plan, större kapacitet och fler avgångar. Att frakta med flyg är effektivare än någonsin. Men det gäller att använda flygfrakten på rätt sätt.

New Content Item (1)

Flygfrakt fyller en viktig funktion både för den globala handeln och inrikeshandeln i Sverige. Gods som måste fram snabbt, som har ett högt värde och är särskilt ömtåligt transporteras ofta med flyg.

Det kan vara läkemedel, tekniska komponenter, klädkollektioner eller tidningar. Flygfraktens speciella roll i transportnäringskedjan syns tydligt när statistik över olika transportslags andel av världshandeln redovisas. Räknat i ton står flyget för under 1 procent. Räknat i värdet på godset som fraktas mellan 10-15 procent.

–  Flygfrakten är bättre än någonsin. Planen flyger längre tack vare bättre motorer och effektivare bränsle, ett vanligt passagerarplan med några hundra resenärer lastar 15 ton gods. I andra änden finns rena fraktmaskiner som lyfter med 100 ton gods i buken. Du har idag stora möjligheter att välja olika lösningar om du behöver skicka gods med flyg, säger Gustaf Sundqvist, Senior Vice President Air på DB Schenker Sverige.

Alla som bekantat sig med flygfrakt vet att den finns tillgänglig för ett lite högre pris än andra transportsätt. Men det är viktigt att förstå vad du får för pengarna menar Gustaf Sundqvist.

–  Många talar om priset för flygfrakt bara i relation till andra transportsätt men du måste titta på vad du får som kund. Du får en väldigt snabb leverans, en sjöfrakt från Sydostasien tar 40 dagar, med flyg tar det fyra dagar.

Ska vara dyrare att flyga

I en tid då hållbarhet är ordet på mångas läppar är flyget ett ofta diskuterat ämne. Gustaf Sundqvist påminner om att använda flyget på rätt sätt.

–  Priset på flygfrakt har följt priset på passagerarbiljetter de senaste tio åren, det har blivit mycket billigare. Kanske har det snedvridit perspektiven lite. Flyget är ett lyxigt transportmedel som ska användas om det verkligen behövs eller när något har hänt som omöjliggör annan frakt. Det ska vara sista alternativet, särskilt med tanke på vad det kostar miljön. Därför ska det också vara dyrare att flyga.

 Ett alternativ är att använda flyget som en del i sin transportkedja och kombinera med sjöfrakt.

DB SCHENKERskybridge

  • Kombinerar flygets snabbhet med sjöfraktens kostnadseffektivitet
  • Ger ökad flexibilitet i transportkedjan
  • Kan användas från Asien till Europa och från Europa till Australien & Nya Zeeland