Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Frågorna vi lyfter i Almedalen

Vi är glada över att se många stora framsteg och ett ökande engagemang inom området hållbara transportlösningar. Men om vi ska uppnå miljömålen måste vi öka takten ännu mer.

Många tar logistiken för givet men faktum är att vi alla är direkt eller indirekt beroende av transporter, både privat och i sitt yrkesliv. Samtidigt står just transporterna för en stor del av de utsläpp som påverkar vårt klimat. Därför är den absolut viktigaste hållbarhetsfrågan för oss att transporterna utvecklas och förändras, så att de inte behöver ha en negativ påverkan på klimatet.

Engagemanget för hållbara transportlösningar ökar hos både transportörer, kunder och medarbetare. Förändringstakten ökar och vi ser många stora framsteg redan, vilket gör oss väldigt glada. Samtidigt kvarstår det faktum att vi, om vi ska klara 1,5-gradersmålet, måste göra mer.

Vi vill se:

  • En hållbar transportsektor 2030 – hur når vi fram i tid?
  • Vilka politiska initiativ behövs för att branschen ska våga nu?
  • Hur ställer vi om till ett mer transporteffektivt samhälle?
  • Hur får vi våra åkare att förnya sin fordonspark?
  • Hur säkerställer vi infrastruktur och tillgång till förnybara drivmedel?