Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Har du bidragit till grönare logistik? Hur?

Frågan ställde vi under D-congress i år. Svaren blev många. Solcellsanläggningar, retur i samband med nästa leverans, nya förpackningar. Ja, det finns uppenbarligen ett stort engagemang. Här är tre av svaren.
 

1.) Magnus Larsson, näringslivschef på kommunstyrelseförvaltningen Örebro. Berätta mer om er “supermodalitet”.
— I Örebro möts riksväg, europaväg, järnväg och flyg. Vi har ett kluster för logistik där modaliteten oftast är mindre än 20 minuter och vi har starka samarbeten med Göteborgs hamn, Gävle hamn och Norrköpings hamn. Men så adderar vi vårt forskningscenter inom logistik och hållbart företagande, Center for Sustainable business.

Varför då?
— Så att både den offentliga verksamheten och näringslivet har snabb och lätt tillgång till forskning och kompetens. För att klara klimatmålen måste vi se till varans hela väg. Inte bara det som är enklast och närmast. Vi påstår att det finns irrationella logistikkedjor idag som behöver anpassas. 

Vad är Business region Örebro?
— Ett nätverk och forum för logistik där cirka 700 aktörer kan nätverka för att skapa förutsättningar för investeringar och etableringar samt att bidra till logistikutvecklingen i regionen. 
 

2.) David Hofmann, vd på Eskilstuna logistik. När tog ni beslutet att flytta gods från väg till järnväg?
— 2002 togs ett beslut om att etablera en kombiterminal som stod färdig 2003. Sedan togs ett beslut 2005 om att bygga ut en ny och större variant.

Varför?
— Det började med ett krav från H&M för att de skulle etablera sitt butiksdistributionslager för Sverige i Eskilstuna. Den nya kombiterminalen byggdes sedan ut för att vara ett komplement till och ett strategiskt beslut för att supporta framtida tillväxt.

Hur tycker ni att det fungerar? 
— Vi tycker det fungerar alldeles utmärkt, vi har haft en årlig organisk tillväxt i vår intermodala trafik till och från Eskilstuna Kombiterminal.

Är det någonting ni skulle vilja rekommendera fler att göra?
— Vi skulle varmt vilja rekommendera fler att välja de intermodala alternativen!
 

3.) Markus Luthman, Logistikutveckling, Elon. Hur ser ert nya terminalupplägg ut? 
— Vi kommer att skicka till tre terminaler. Åbo, Tammerfors och Helsingfors. Vi kommer även skicka en del större partisändningar direkt till Vantaa. Tidigare skickade vi allt gods till Åbo. 

Varför är det hållbart? 
— Vi kommer att sprida godset på tre terminaler istället för en terminal. Transporten från Sverige till Finland med hög fyllnadsgrad, linehaul, kommer geografiskt att gå närmare slutdestinationen. Det gör att vi kan korta distributionen och minska antalet omlastningar, samt minska kostnaderna. 

Största fördelarna och nackdelarna?
— Vi ser tre fördelar. Kortare ledtid tack vare kortare distribution. Bättre kvalitet tack vare färre omlastningar. Lägre kostnader, tack vare linehaul med hög fyllnadsgrad som når större geografiskt område och därmed kortare distribution.  En nackdel kan vara att det krävs en kritisk massa volymmässigt för att kunna nyttja uppläggets potential. Antingen från en specifik kund, eller om Schenker har fler kunder inom samma område som tillsammans kan skapa ett liknande upplägg.