Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Hej Hanna Melander, Miljö- och kvalitetschef på DB Schenker!

New Content Item (1)

Tips på hur företagare kan gynna både miljö och plånbok?
– Vi har många fina exempel där vi tillsammans med kunden hittat mer hållbara och samtidigt lönsamma modeller genom att samarbeta. Det vinnande konceptet är att vi tillsammans testar oss fram och löser de eventuella problem som dyker upp. Är kunden villig att göra det, ökar möjligheterna.

När kan det vara svårt att kombinera hållbarhetsmål och de ”goda affärerna”?
 – Tyvärr är fordon som drivs av förnybara drivmedel, som till exempel el och biogas, dyrare än traditionella fordon som drivs av fossila bränslen. När vi byter teknik blir transporten dyrare och det påverkar hela affären, vilket såklart är en utmaning. Förhoppningsvis kommer förutsättningarna förbättras inom de kommande åren.

Inom vilka områden är det enklast att genomföra åtgärder?
 – En relativt enkel åtgärd är att kunden utvärderar sitt emballage. Emballaget spelar en viktig roll för transporteffektiviteten. Ju bättre anpassat emballage, desto mindre luft att transportera. Väl anpassat emballage, god pallanpassning och bra kvalitet på emballaget gör att vi kan dubbelställa gods, vilket minskar utsläppen per transporterat ton.

Varför är det viktigt att faktiskt ha med sig hållbarhetstänket i sin logistik?
 – Alla företag måste arbeta aktivt med hållbarhet för att vara konkurrenskraftiga i framtiden. Signalerna från FN och världens forskarelit är tydliga. Vi måste samarbeta för att lösa klimatutmaningen. Är du inte med på tåget så kommer du att få problem framöver.

Vilka är de största utmaningarna i logistikbranschen?
– Klimathotet. Vi måste så snabbt som möjligt ställa om till fossilfria transportlösningar. Utmaningen är att ny teknik ännu inte finns tillgänglig i den utsträckning som är nödvändig, och att den är dyrare, vilket innebär att marknaden inte naturligt driver mot de miljömässigt bättre alternativen.

Den 3 oktober klockan 09.45 kan du lyssna på Hanna Melander i paneldebatten ”Hur går allt tuffare hållbarhetsmål ihop med goda affärer?” på mässan Logistics & Distribution i Stockholm.

Läs mer om mässan!