Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Hur funkar sjöfrakten idag, egentligen?

Coronakrisen har lett till stora störningar i sjöfrakten. Trots det har vi på DB Schenker lagt mycket energi på att allt ska fungera som vanligt.  
Vi har fokuserat på personalens säkerhet och på våra kunders gods. Det har fungerat väldigt bra, säger Mathias Tilander, Senior Vice President Ocean, Cluster Sweden/Denmark/Iceland.

Sverige har klarat sig relativt bra i jämförelse med många andra länder i Europa där effekten av corona har varit mycket stor både i sociala sammanhang och på företag. Krisen har också orsakat en stor obalans i sjöfarten.
– När Kina stängde fabriker och gränser så drabbades exporten från Kina hårt. Det var svårt att få ut gods därifrån. Och effekten av att många fabriker stängde blev en materialbrist för många företag runt om i Europa. I ett tidigt skede av coronakrisen, då stora delar av Asien var stängt, fortsatte ändå konsumtionen i mångt och mycket som vanligt i Europa. Men ganska snart började industrin i Europa att halta eftersom stora delar är beroende av import från Kina, säger Mathias Tilander.
 – Pandemin har också fört med sig att rederierna anpassat sina nätverk på världens olika Tradelanes, med reducerad kapacitet och inställda avgångar som följd. I och med detta har vi i vår tur fått lägga mer tid på att hitta rätt lösning för respektive skeppning framför allt under mars/april, fortsätter han.

Var är containrarna?
Obalansen har också påverkat tillgången på containrar i Sverige och Europa. Vilket gjort att det ibland har varit svårare att hitta tomma containrar för export. Containertillgången baseras på ett stadigt flöde mellan världens hamnar. Men när ett land som Kina i princip stänger sina hamnar så kommer det inga containrar därifrån. Det orsakar så klart stora störningar runt om i världen.
– Det kommer att ta tid innan det globala systemet är helt i balans igen. Men tack vare vårt nära samarbete med våra rederipartners har vi hittills lyckats bra med att hitta såväl utrustning som ledig plats. Ännu är det för tidigt att gissa när allt blir normalt igen, säger Mathias.

Sjöfartens framtid i en orolig värld
Sjöfart är en svår bransch och att sia om framtiden är svårt!
 – En viktig del av vårt jobb är att försöka förutse olika svängningar på marknaden. Det är viktigt för att hålla alla våra kunder informerade om vad som sker på marknaden. På så sätt kan vi hjälpa dem i sina beslutsprocesser så att vi kan vidta de åtgärder som krävs för att bemöta förändrade förutsättningar.
– Vi har trots allt klarat oss väldigt bra hittills, även om krisen inte tycks vara över på länge.  All personal har verkligen ställt upp och tillsammans hjälper vi våra kunder. Täta och goda relationer är alltid viktiga och än mer i tider av de utmaningar som coronapandemin fört med sig, avslutar Mathias.