Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Hur hjärna du inte vill så går du att påverka

Ett tänkvärt pass på ämnet övertygande e-handel gavs av Guido Jansen från Vaimo. Om hur vår hjärna har stor påverkan på affären.

Hjärnan har begränsad kapacitet och drar förutfattade meningar, eller kan ledas in på olika spår med övertalningstekniker. Hur du presenterar ditt erbjudande får därför konsekvenser för din konvertering. 

Ett klassiskt exempel med sylt i en butik visade att desto fler smaker och varianter som visades upp – desto fler provsmakade. Men de som faktiskt valde att köpa något minskade om alternativen blev för många. Detsamma gäller beskrivningen och presentation av dina produkter. Några relativt enkla förändringar visade på kraftigt ökade konverteringsgrader.

Guido Jansen råd är att lägga förutfattade meningar åt sidan och istället A/B-testa dig fram till vad som passar just ditt erbjudande bäst.