Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Hur kommer transportbranschen se ut framöver?

Ny teknik, artificiell intelligens, big data och nya kundbeteenden är några av de stora krafterna som accelererar utvecklingen. Såklart även digitaliseringen som genomsyrar allting. Men just i skrivande stund är det helt andra saker som skakar om oss alla totalt. Även logistiken. 

Detta årtionde har inte riktigt börjat som vi är vana vid. För första gången någonsin listade World Economic Forum fem globala risker där samtliga var kopplade till miljö och natur. Borta från listan var risker kopplade till saker som krig och cyberattacker.

Idag är Coronaviruset det som påverkar oss mest. Europa tar till åtgärder som om det vore just krig eller attacker. Här i Sverige uppmanas alla att hjälpa till att minska spridningen och dämpa virusets framfart.  

Alla som varit i en dagligvaruaffär har nog sett hyllor gapa tomma. Hamstring av varor som toalettpapper och pasta har exploderat. 

Men inte av brist på dem eller på myndigheternas inrådan. Tvärtom så har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap meddelat att det inte finns anledning att hamstra. I stället är det gruppbeteenden och psykologi som påverkar varulogistiken. 

Logistik är kanske viktigare än någonsin i dessa tider. Inom vissa segment som matvaror så har e-handeln ökat. I mitten av mars meddelade Amazon att de anställer 100 000 personer i USA, där e-handel i många avseenden är synonymt med Amazon. Senaste nytt är att de tillfälligt stoppar leveranser i Italien och Frankrike som inte är helt nödvändiga. Även deras personal drabbas såklart av virusets framfart och nu måste de prioritera. 

Det är intressant att mitt i detta, se hur snabbt människors beteende förändras. Plötsligt är vi beredda att göra stora omställningar. Bunkra varor, minska sociala interaktioner och hålla oss hemma. Det talas redan om att flera branscher måste se över sina affärsmodeller. Den som har restaurang måste kanske börja erbjuda hemleverans. Den som bedriver gym kanske måste börja sälja hemma gym-grejer.  

Det låter som det kommer bli än mer leveranser. Och de måste såklart vara hållbara också. Det är många stora krafter som nu kolliderar och formar vår framtid när det kommer till logistik och leveranser. Nu, mer än någonsin, tas modeller med hänsyn till människor och omvärld fram. 

Och jag är övertygad om att teknik, artificiell intelligens, digitalisering och smarta hållbara transportsystem är stekheta trender även i fortsättningen. Faktiskt nycklar till en bättre värld.  

En värld bättre rustad mot pandemier, som är snällare mot miljö och människor. På ett sätt hänger det ihop. Allting.  


Vill du ha fler spaningar från Magnus Markgård? Läs om värderingsstyrd e-handel på D-congress och om hur EU:s nya gröna giv skall göra Europa klimatneutralt.