Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Hur stora kan containerfartygen bli?

På 1970-talet tog containerfartyg runt 2 000 teus (20-fotscontainrar) och i dag tar de upp till 22 000. Niclas Anderson, Ocean Export Manager på DB Schenker Sverige, ger sin syn på utvecklingen.

Varför blir fartygen allt större, och vad innebär den utvecklingen för miljön och framtiden?

― Det har varit en tydlig trend sedan många år tillbaka. Det handlar om stordriftsfördelar och att få ner kostnaden per teu genom att samla fler containrar på båtarna. Det finns också många miljöfördelar med de större båtarna, i och med att det blir mindre utsläpp per fraktad container.

Hur stora kan fartygen bli?

― På öppet hav finns ju inga begränsningar egentligen, där handlar det mer om konstruktionstekniska begränsningar, exempelvis hur lång en båt kan vara utan att riskera att brytas av i hård sjö.

Finns det några andra begränsningar?

― De största utmaningarna ligger på land eftersom större båtar ställer större krav på infrastrukturen i hamnarna. Dels handlar det om djupet i hamnarna, och dels om de stora mängder containrar som ska lastas av och på fartygen. Det innebär att hamnar behöver muddras för att bli djupare. Det kräver också utbyggnader på land i form av större och fler kranar för effektiv hantering, och den vidare logistiken från hamnarna genom anslutning av vägar och järnvägar. En annan begränsning är också passager genom exempelvis Suezkanalen. Större fartyg kan kräva ruttändningar.

Här har vi på DB Schenker redan ett stort nätverk på land med både lastbilar och tåg över hela världen för att möta upp de volymer som kommer, och vi kan snabbt anpassa oss för att koordinera effektiva för- och eftertransporter från A till Ö.

Men hur ser utvecklingen ut framöver? Kommer fartygen bli ännu större?

― Det spekuleras att vi i framtiden kommer att se fartyg med en kapacitet på 50 000 teus, men det stora är att man kommer se mer automatisering, självkörande båtar och andra typer av drivmedel.

Transportkedjan kommer att i långt högre grad vara digitaliserad och automatiserad. Mer miljötänk. Det som sker i bilbranschen kommer spilla över på sjönäringen i form av smarta båtar. Besättningsmän blir redan färre och man tror att på sikt kommer båtarna inte vara bemannade alls utan kommer att fjärrstyras. Den typen av utveckling kommer accelerera mer än själva storleken på båtarna.

Tekniken finns redan, så det handlar mer om regelverk. Att det kommer ske är inget att tveka på, frågan är bara hur snabbt det kommer gå. Jag ser en väldigt positiv framtid i utvecklingen, med tanke på det miljöansvar branschen har. Vi är mitt i en spännande omställningsfas för sjönäringen som ju är ryggraden i all internationell handel.