Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Jaguaren som banar vägen för botemedel mot malaria

Malaria. En extremt farlig sjukdom som 219 miljoner människor bar på 2017 – och 90 procent av dem bor i Afrika. Många framsteg har gjorts de senaste åren men problemet är att parasiterna som utvecklar sjukdomen nu har utvecklat resistens mot läkemedlen.

Mobile Malaria Project Team

Och här kände vi på DB Schenker att vi ville göra något. Som vi tidigare har berättat stödjer vi projektet Mobile Malaria Project genom att frakta en bil som är anpassad efter uppgiften – för att kunna vara delaktig i kampen mot malaria.

”Tack vare att DB Schenker skötte all logistik kring bilen kunden vi koncentrera oss på vårt projekt.”
Dr George Busby, teamledare för Mobile Malaria Project

Två månader ute på vägarna runtom i Afrika, med bilen som möjliggjorde en stor ”kylfrys” och flera sekvenseringsmaskiner, har gått. Forskningsgruppen har samlat in myggor för att sekvensera deras DNA, besökt forskningsgrupper runtom i Afrika – för att lära sig om deras arbete och lära ut ny teknik. Tyvärr har forskare i Afrika mycket sämre möjligheter än forskare i västvärlden.

”Som tur är kunde vi visa de afrikanska forskarna att det är möjligt att samla in myggor och få genetisk data inom sex timmar med bara utrustning och människor som kan passa in i ett enda fordon.”
Dr George Busby, teamledare för Mobile Malaria Project

Mobile Malaria Project African Village

Mobile Malaria Project är klart för denna gång och det hade varit orealistiskt att säga att två månaders arbete har en avgörande effekt för att eliminera sjukdomen. Men projektet har lagt viktiga grunder för framtida arbeten med genetik i Afrika.
Det finns mycket kvar att göra, exempelvis bättre system för övervaka infektionssjukdomar och en politisk vilja att länder ska gå samman och kontrollera sjukdomen.

Det här är Mobile Malaria Project
Syftet med Mobile Malaria Project är att öka allmänhetens medvetenhet om utmaningarna i att få kontroll över infektionssjukdomar och förhoppningsvis slutligen utrota malaria för gott. Den gradvisa minskningen av förekomsten av sjukdomen som uppnåtts under två decennier har avtagit sedan 2015, vilket gör att nya insatser är nödvändiga.

Vad vi gör
Vi transporterar en modifierad Land Rover Discovery, som konstruerats speciellt för det här projektet, från London till Walvis Bay i Namibia. Bilen transporteras i en sjöcontainer och vid ankomst ska den ut på en 6 300 kilometer lång rundtur i Afrika. Den körs av ett team forskare som navigerar sig fram med hjälp av adressystemet what3words, ett system som även DB Schenker nyligen integrerat i sin eSchenker-portal.