Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Jula och DB Schenker fortsätter framgångsrikt samarbete

Nytt långt avtal är påskrivet. Avtalet gäller all sjöimport från Asien och transporter till centrallagret i Skara.

Jula och DB Schenker har en lång historia tillsammans. Redan 1989 när kedjan öppnade sin första butik fick DB Schenker i Skara i uppdrag distribuera godset. Samarbetet har vuxit i takt med Julas expansion men intensifierades rejält 2009 när DB Schenker fick i uppdrag att hantera Julas Asienimport. Då handlade det om 3 400 20-fotscontainrar, i år är den siffran upp i 12 000.

60 procent av Julas importgods kommer från Asien, merparten från Kina men också Taiwan, Indonesien, Bangladesh och Vietnam. Det är främst handverktyg, elverktyg, arbetskläder, teknikprylar inom värme och vatten samt förvaringsutrustning och förbrukningsvaror.

När godset kommit till Göteborg lastas alla containrar på Skaraborg Eco Shuttle, ett containertåg som DB Schenker opererar från hamnen upp till Falköping. Där lastas allt om till lastbil för transport till Julas centrallager i Skara. Hela transportkedjan från hamnen till Skara är klimatneutral.

– Bara genom att lägga om från vägtransport till järnväg minskade CO2-utsläppen med 80 procent. När vi sedan gick över till alternativt bränsle på biltransporten minskade CO2-utsläppen till 97 procent. De resterande procenten klimatkompenserar vi genom att investera i ett indiskt klimatkompensationsprojekt, säger Key Account Manager Lasse Widfeldt på DB Schenker och fortsätter.

– Jula har valt oss för att vi förstår deras koncept och affärsmodell samt att vi jobbar med utveckling hela tiden. På utvecklingssidan handlar det om allt från små saker som att få med lite extra information i en EDI-fil till att vi har implementerat ett order managementsystem där vi mäter Julas leverantörer. Har de bokat i tid, har de levererat i tid och så vidare.

Julas logistikchef Lennart Karlsson är nöjd med samarbetet och det nya kontraktet som sträcker sig över tre och halvt år.

– Det är mycket positivt att vi skrivit ett långt kontrakt som gör att vi kan fortsätta utveckla vårt samarbete. Att vi varit bra på att hitta på innovativa lösningar är en stor anledning till att vi varit framgångsrika under alla år. Det ska vi fortsätta med.