Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Mer tallolja på vägarna

HVO är ett klimatsmart alternativ till fossil diesel. En ny lagändring gör att förutsättningarna för HVO förändras och talloljan får större betydelse.

PFAD (palm fatty acid distillate), som används i tillverkningen av HVO-diesel (hydrerad vegetabilisk olja), är en biprodukt vid framtagning av palmolja och står idag för ca 23% av den HVO som säljs på den svenska marknaden. Som bekant skövlas ibland regnskog för att ge plats åt palmoljeplantage för att producera palmolja som sedan används i allt ifrån mat till kosmetik. Även om regnskogen inte alltid tar skada så finns det en risk att regnskogen tar skada och denna risk gäller också PFAD.

Det som skiljer PFAD och palmolja åt i Sverige är att palmolja klassas som en råvara och PFAD klassas som en restprodukt, vilket i sin tur avgör krav på spårbarhet. Man måste alltså kunna spåra en råvara till vart den utvunnits från och även klassa råvarans klimatpåverkan. En restprodukt har dock inte dessa krav på sig.

Häromveckan tog Riksdagen beslut om att ändra på detta. Med start den 1 juli 2019 klassas PFAD som råvara vilket gör det svårare för aktörer att fuska med råvarans klimatpåverkan vilket i sin tur kommer stimulera produktion av mer hållbar HVO i Sverige.

Något som också påverkat bränsletilläggen är den nya lagen för drivmedelsförsäljning i Sverige som infördes i juli i år, den s.k. reduktionsplikten, som gör det lättare för producenter av diesel (t.ex. Preem) att våga investera i ökad produktion av tallolja. Självklart har vi inte obegränsade mängder av tallolja, men enligt den svenska skogsindustrin finns det stora mängder skog som inte utnyttjas idag.

– Kortsiktigt kommer tillgången av HVO att begränsas p.g.a. de förändrade kraven på PFAD. Långsiktigt innebär det att produktionen av hållbar, svensk tallolja ökar, vilken är den råvara med bäst klimatnytta. Hur priset kommer att påverkas av de här förändringarna är ännu svårt att se, säger Hanna Melander, Quality & Environmental Manager på DB Schenker.