Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Miljön vinnare när frakten går med tåg

Hållbarhet är nu en tungt avgörande faktor när företag väljer logistiktjänster. Det gör att efterfrågan på effektiva tåglösningar växer snabbt. I Västsverige finns ett framgångsrikt exempel.

Hållbarhetsfrågor får större och större betydelse när företag väljer logistiktjänster. Kraven kommer inifrån men också från kunder och samarbetspartners. Det har potential att kraftigt påverka utsläppen från svenska transporter.

Varje dag fraktas cirka 1,5 miljoner ton gods inom Sverige. På sträckor under 30 mil är vägtrafik det vanligaste fraktsättet. Är sträckan längre är både järnväg och sjöfart betydligt vanligare och räknat i fraktade ton per kilometer har sjöfrakten de senaste åren gått om vägtrafiken.

Flygfrakten är inte i närheten av samma volymer men fyller en viktig funktion eftersom gods med högt värde, som elektronik och medicin, ofta fraktas med inrikesflyg.

I takt med att kraven på hållbarhet ökar pågår ett stort arbete att minska utsläppen för alla transporter. Stort fokus hamnar av förklarliga skäl på bränslet.

Vägtrafiken domineras fortfarande av diesellastbilar, även om utvecklingen stadigt går framåt för el, biogas och hybridfordon är det långt kvar innan den svenska lastbilsflottan är fossilfri.

Nya regler ska minska utsläppen

Inom sjöfarten pågår också ett intensivt arbete att förbättra kvalitén på bränslet. FN:s sjöfartsorganisation IMO har sjösatt ett särskilt projekt att för att minska andelen svavel i bränslet. Från 2020 gäller en begränsning på 0,5 procent svavel, idag ligger nivåerna ofta på 3,5 procent.

Att flyget är svårt att välja ur ett hållbarhetsperspektiv är ingen nyhet, precis som att tåget ofta är det bästa.

Det har blivit särskilt tydligt i Västsverige. Där trafikerar Skaraborg Eco Shuttle Göteborgs hamn och Falköping.
– Frakten med tåg från Göteborgs hamn till Falköping reducerar koldioxidutsläppen med 97 procent jämfört med om transporten gått med en lastbil, de sista tre procenten klimatkompenserar vi dessutom, säger Joakim Eriksson, Vertical Market Manager, på DB Schenker.

I Falköping lastas godset om till lastbilar för transport ut i hela Skaraborgsregionen. Eller upphämtning och transport i motsatt riktning för många av de exportbolag som via Göteborgs hamn når hela världen.

Efterfrågan på de dagliga avgångarna mellan Göteborg och Falköping har ökat för varje år sedan starten 2013. Fler och fler upptäcker fördelarna med en tågtransport de 12 milen, där inte bara utsläppen reduceras utan också väntetider, depåavgifter och lagringskostnader.
– Många inrikestransporter som går till Göteborg med lastbil skulle lika gärna gå till Falköping och lastas om, det skulle minska utsläppen men också spara tid och pengar. Vi är gärna med och driver på den utvecklingen därför utökar vi vår kapacitet, säger Joakim Eriksson.

Skaraborg Eco Shuttle

  • Lastbärare som kan hanteras: 20 fot, 30 fot, 40 fot containers
  • Maxvikt: 30 ton/container
  • 86 TEU:s/dag i båda riktningar
  • Alla lastbilstransporter från/till Falköping klimatkompenseras

New Content Item (1)