Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Nu är vår Hållbarhetsredovisning för 2017 här

Användningen av biobränsle ökar markant och utsläppen av växthusgaser är rekordlåga. Det finns mycket positivt att läsa om i Hållbarhetsredovisningen för 2017.

En uttalad ambition för DB Schenker Sverige är att erbjuda så hållbara transporter som möjligt och vara föregångare inom miljöområdet.

– Hela världen står inför en hållbarhetsrevolution och det kommer också att förändra hela logistikbranschen. Därför vill vi vara med längst fram och få möjligheten att påverka beslut som tas, säger Inger Uhrdin, Head of Cross Divisional Services på DB Schenker.

Det finns det goda möjligheter att göra som speditör i en komplex bransch med en mängd aktörer.

– Vi kan ställa krav och påverka våra leverantörer, samarbeta med kunder för att möta deras krav och hjälpa till som en stor aktör när myndigheter och forskare vill utveckla branschen, fortsätter Inger Uhrdin.

En positiv nyhet i årets Hållbarhetsredovisning är den fortsatta utsläppsminskningen av växthusgaser. Sedan 2006 har utsläppen från DB Schenkers landtransporter i Sverige reducerats med 49 procent. 2016 var siffran 39 procent. Målet som sattes upp 2006 var att minskningen 2020 skulle vara 50 procent. Det är med andra ord snart uppnått.

– En stor anledning till den snabba minskningen är att många åkerier byter dieseln mot biobränsle. Det är bra men det räcker inte, vi ska bli fossilfria, då behövs det ny teknik och nya fordon tillsammans med ny infrastruktur, säger Hanna Melander, Manager Quality and Environment på DB Schenker.

Under 2018 kommer avfallshanteringen i koncernen vara i fortsatt fokus.

– Vi har tagit ett nytt grepp och gjort en central avfallsupphandling så nu har vi två aktörer i hela landet. Då får vi en större kontroll på avfallshanteringen och kan på så sätt få en större överblick och möjlighet till åtgärder, säger Inger Uhrdin.