Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Nya tider kräver nya leveranslösningar

Nätshoppingen går som tåget, på våra terminaler råder febril aktivitet och ombudens hyllor är fulla. Men i tider med social distansering ställs det krav på nya leveranslösningar. Ida Falkeby, DB Schenker Consulting, berättar om pågående projekt.

Hej Ida Falkeby, berätta om fastighetsnära paketleveranser!

– En fastighetsnära paketleverans handlar om att man, på ett säkert sätt, ska kunna skicka och hämta saker nära sitt hem eller sin arbetsplats. I framtiden hoppas vi att man även ska kunna hantera kylvaror och skrymmande gods som möbler och vitvaror.

Vilken är målgruppen för denna typ av tjänst?

– Jag skulle säga att målgruppen för den här tjänsten är alla som vill bo i den urbana staden med hög tillgänglighet av service och tjänster. Denna tjänst riktar sig också till de som inte vill, eller kan, ha en egen bil och som kan tänka sig att betala extra för tjänsten.

Vilken är vår roll i projektet?

– Första steget i projektet var att testa själva konceptet vilket DenCity gjorde tillsammans med PostNord. Nu görs en vidareutveckling av lösningen för att undvika att man skapar öar med olika teknikplattformar och affärsmodeller. Därför involveras fler stora logistikoperatörer så som DHL, Citymail, DB Schenker, PostNord och Bring.

Hur långt har projektet kommit?

– Den här tjänsten blev egentligen verklighet redan i DenCitys första steg. Då kunde de boende i en bostadsrättsförening i Jönköping få sina paket levererade till leveransboxar i fastigheten.

– Målsättningen med nuvarande fortsättningsprojekt är först och främst att hitta en skalbar affärsmodell som passar alla parter i kedjan. Karlatornet i Göteborg är en av fastigheterna som kan bli aktuell för den nya lösningen. Karlatornet är Nordens högsta byggnad med närmare 600 lägenheter.

En annan leveranslösning är digitala lås. Hur vanlig är den lösningen idag?

– Digitala lås används både av privatpersoner och företag. Jag själv har till exempel digitalt lås på ytterdörren hemma. En bra logistisk lösning med digitala lås är leveranser till byggarbetsplatser, där man helt enkelt använder digitalt lås på en container. Överlag är intresset för fungerande postboxlösningar med digitala lås och ID-identifiering stort.

– Det som saknas och som utvecklas i DenCity är skalbara affärsmodeller för att passa alla de parter som involveras från att en person köper en vara till att den är levererad.

Kan du nämna fler exempel på nya leveranslösningar?

– Under rådande pandemi ser vi fler och fler lösningar för att undvika social kontakt vid hämtning och lämning av paket. Ett av DB Schenkers ombud, Leveriet, erbjuder till exempel upphämtning av paket utomhus. En annan lösning är DB Schenkers kvittens online, som möjliggör kvittens på egen mobil eller surfplatta. Jag tror vi kommer se fler kreativa lösningar för att undvika social kontakt, även efter pandemin.

Projektet DenCity drivs av CLOSER, där vi på DB Schenker också deltar genom att testa distribution med ellastbil i Göteborg. Delprojektet kring Fastighetsnära paketleveranser drivs av Sustainable Innovation ihop med totalt 20 ytterligare organisationer och projektet delfinansieras av Vinnova.