Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Nya vägskatter för lastbilar på tyska motorvägar

Den 1 juli 2018 införs ny vägskatt (MAUT) för lastbilar på samtliga nationella motorvägar (Bundesstrassen) i Tyskland. Det innebär att DB Schenker kommer att höja avgiften på MAUT och det träder i kraft 1 juli 2018. Det gäller transporter till, från och via Tyskland.

Alla lastbilar med en tillåten totalvikt på 7,5 ton eller mer kommer att påverkas. Vi är medvetna om att det här är kort varsel, men på grund av förseningar i Tyskland i form av problem att bilda regering och väntan på en kostnadsrapport för väginfrastrukturer har beslut dröjt från Tysklands regering fram till nu.

Denna ändring i vägskattsystemet innebär att vägskatter kommer debiteras på ytterligare 40 000 kilometer vägar i Tyskland. Det kommer öka den nuvarande skatten med 2 miljarder euro om året, och i tillägg till detta kommer ytterligare en höjning av avgifterna baserad på kostnadsrapporten för väginfrastrukturer träda i kraft den 1 januari 2019.

Eftersom vägskatter måste debiteras enligt lag är vi tvungna att överföra denna kostnad till våra kunder. Det gäller rena vägtransporter samt för- och vidaretransporter av sjö- och flygfrakt.

Om du har några frågor är du självklart välkommen att kontakta oss.