Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Nytt tillägg kan påverka fraktpriser till sjöss

De flesta av världens rederier har aviserat en ”Emergency Bunker Surcharge” (EBS). Tillägget ska tillämpas på samtliga trader i hela världen med start redan den 1/6 vilket kommer att påverka priserna på sjöfrakt.

Förutom fasta fartygskostnader är bränslekostnaden en mycket stor kostnadsfaktor för rederierna.

Bunkerkostnaden har ökat kraftigt under de senaste tolv månaderna med ytterligare kraftig höjning sedan början av 2018.

Denna utveckling har inte reflekterats i rederiernas standard BAF (Bunker Adjustment Factor). EBS-tillägget gör man nu för att säkerställa fortsatt service och kvalitet. Utvecklingen för ”EBS” är beroende den fortsatta utvecklingen av oljepriserna.

Vi följer och utvärderar situationen och kommer att hålla er informerade om den extra kostnad som kan påverka era transportkostnader för sjöfrakt.