Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Ökade e-handelsleveranser inte orsak till trängseln i städer

Den ökande e-handelns ökade leveranser orsakar inte mer trafik och trängsel i tättbebyggda städer. I stället är det parkerade servicefordon som hantverkare, fastighetstjänster, städning och liknande använder som är den största orsaken till trängseln. Det visar en ny forskningsstudie från IVL Svenska Miljöinstitutet där man analyserat flera trafikscenarier för den framtida stadsdelen Frihamnen i Göteborg.

Analysen av studien visar att e-handelns leveranser i städerna är effektiva sett ur ett transportperspektiv och inte leder till mer trafik. Detta eftersom nästan samtliga e-handelsleveranser transporteras till ombud i stället för till var och en av slutkundernas dörr.

Vidare visar analysen också att kundernas resor till ombuden i sin tur sällan görs med bil i städerna. Det handlar mest om gång- och cykeltrafik, eller att man plockar upp sina paket när man ändå kör till och från jobbet vilket ju inte skapar ytterligare biltrafik.

Magnus Englund, Head of Parcel hos DB Schenker, tycker rapporten är intressant och glädjande eftersom vi på DB Schenker har ett väl fungerande ombudsnätverk.

- Vi arbetar ständigt med utveckling och förbättring av våra leveranser med hållbarhet i fokus och ombud är en bra sak som vi haft länge och som kommer utgöra huvudleveranssättet mot privatkonsumenter för paket under en lång tid framöver. Det är bekvämt och mottagaren kan själv bestämma när det passar dem att hämta sina varor. Vi utvärderar kontinuerligt vårt ombudsnätverk, var de behövs, hur många vi behöver och vilka tjänster vi ska erbjuda. Allt för att möta våra kunders behov och för att fortsätta serva dem på ett bra och effektivt sätt.

Hela IVL Svenska Miljöinstitutets rapport kan du läsa här.