Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Så påverkas gröna transporter av coronakrisen

Just nu är förändringarna stora. Och snabba. De påverkar allt och alla. Även den hållbara logistiken.

Väldigt mycket har tagit tvärstopp i och med det nya coronaviruset. Även vissa projekt hos oss har blivit tillfälligt pausade. Åkerierna måste fokusera på att få ihop vardagen nu.
– Men vi kan inte låta hållbarhetsarbetet tappar fart, det är en så viktig del av vår affärsutveckling så det kan vi inte bromsa. Där jobbar vi på nästan precis som vanligt, säger Hanna Melander, Quality & Environment Manager.
–  Vi kämpar på i så hög takt vi kan, det är inget vi kan sluta med, fortsätter hon.

Regeringen sträcker ut handen
Men vi är inte ensamma i omställningsarbetet. Vi gör det här tillsammans med flera andra aktörer. Regeringen är en av dem.
– Än så länge ser vi inga indikationer på att det dras ner på gröna investeringar utan snarare tvärtom, säger Hanna Melander.
Per Bolund, finansmarknadsminister, har till exempel sträckt ut handen till NMC, Nätverket för hållbart näringsliv (där vi är medlemmar) för att ha ett samtal om vad näringslivet behöver för att inte hållbarhetsarbetet och omställningen ska bromsas ner.
– Vi tycker att det är bra. Det ligger högt på agendan att hållbarhet inte ska komma på efterkälken.

Mindre trafik ökar trafikeffektiviteten
Fler jobbar hemifrån och nätet i stället för att röra sig i trafiken. Eftersom köerna är mindre och trafiken lättare, slipper vi köer som leder till onödiga utsläpp
– Det är naturligtvis inte en lösning i det långa loppet, den situation vi har nu har kommit väldigt snabbt. Att bara “plocka bort” fordon och minska verksamheter är förståss inte hållbart. Men många av våra projekt som handlar om citylogistik vill få till just det här, färre fordon och lägre utsläpp i staden, säger Hanna Melander.

Stort uppsving för e-handeln
Även bland kunder ser vi hur allting förändras. Snabbt.
– Vi har sett ett intensifierat hållbarhetsarbete tidigare. Just nu handlar det mest om överlevnad och att släcka bränder, så att allt flyter på hyfsat normalt, men jag är säker på att det snart tar fart igen, säger Joakim Eriksson, Consumer & Retail.
Tydligt syns att e-handeln har fått ett stort uppsving. Speciellt inom detaljhandeln.
– Färre besöker butiker och galleriornas öppettider kortas ner. Vissa kunder har tappat upp emot 80 procent av försäljningen i butik men har en stor tillväxt inom e-handeln i stället. Och jag tror absolut att vi kommer se långsiktiga effekter där vissa nya köpbeteenden blir permanenta.
Frågan är hur det påverkar våra leveranser ur ett hållbarhetsperspektiv?
– Ja, det är för tidigt att säga bu eller bä när det gäller hemleveranser än så länge, det finns både studier som pekar på att det gynnar och missgynnar miljön, säger Hanna Melander.

New Content Item (1)