Så skickar du farligt gods

Markku Turja arbetar som Säkerhetsrådgivare på DB Schenker och han är din go-to guy när du har frågor om farligt gods. Om detta kan han nämligen allt och lite till. Här reder han ut grunderna.

New Content Item (1)

Vad klassas som farligt gods?
– Det vi på DB Schenker oftast kommer i kontakt med är olika typer av kemikalier – rena kemikalier och varor som på ett eller annat sätt innehåller kemikalier, till exempel batterier. För att klassas som farligt gods måste kemikalien dessutom ha vissa egenskaper, till exempel att den är brandfarlig, frätande eller giftig. Sedan har vi även explosiva ämnen som ammunition och andra pyrotekniska produkter. På MSB:s hemsida kan du läsa om de nio klasserna av farligt gods.

Hur vet jag vad som är farligt gods?
– Plocka fram produktens säkerhetsdatablad och läs under punkt 14, där står det om produkten klassas som farligt gods, tillsammans med sin klassificering. Om det inte är farligt gods så anges även detta under punkt 14.

Jag ska skicka farligt gods - hur gör jag?
– Då är det en bra idé att kontakta ditt fraktbolag. Vi tittar på vad du skickar, hur mycket, storlekar på behållare samt vilket fraktsätt du ska använda. Regelverken skiljer sig nämligen åt beroende på om du skickar med väg, järnväg, sjö eller flyg. Reglerna för väg, järnväg och sjö är relativt lika men flygfrakt omfattas av fler och hårdare regler.

Hur förbereder jag min sändning?
– De vanligaste frågorna jag får från kunder gäller mindre behållare som omfattas av lättnader där kraven på förpackning och märkning är lägre. Då anger du på etiketten att innehållet går under lättnader för begränsad mängd tillsammans med produktens klassificering. I vissa fall krävs ingen märkning eller särskild förpackning alls. Detta är sådant som vi hjälper till med och det är för det mesta ganska okomplicerat. Men viktigt att det blir rätt förstås!
– Skickar du stora volymer ställs det höga krav på förpackning och märkning. Om du är grossist och endast skickar vidare färdigpackade varor så ska dessa förpackningar redan vara godkända och testade för innehållet. Företag som skickar så kallat fullt farligt gods har vanligtvis stenkoll på vad som gäller.

Vilket ansvar har jag som avsändare?
– Avsändaren ansvarar för information och förpackning, kort sammanfattat. Det innebär att du ser till att informationen på etiketten är fullständig och korrekt. Här ska bland annat framgå vilken klassificering varan har och om den går under lättnader för begränsad mängd.  Du måste förpacka varan på ett säkert, och för produkten, korrekt sätt. Och slutligen ska du ange rätt information när du bokar transporten.
– Ansvaret övergår till transportören när du lämnar över sändningen. Då ska transportören se till att sändningen hanteras korrekt vilket varierar beroende på typ av gods. Vi som transportör ska se till att personalen har korrekt information och utbildning, om så krävs. Säkerställa att fordonet har rätt utrustning, i vissa fall krävs bland annat skyltning av fordonet. Vi får inte samlasta vissa typer av produkter och vi måste planera färdvägar - vissa gods får till exempel inte transporteras i tunnlar.

Vad händer om jag brister i mitt ansvar?
– Det beror ju förstås på hur allvarligt man har brustit. Det vanligaste är att transportören upptäcker en mindre brist och stoppar sändningen. Detta leder till förseningar och extrakostnader för avsändaren.
– Sen har vi allvarligare situationer där avsändaren har försökt att dölja innehållet och varken förpackat eller märkt godset på korrekt sätt. Vill det sig riktigt illa kan paketet läcka och personal kommer i kontakt med ämnet vilket kan få katastrofala följder. Bristande och läckande förpackningar kan även orsaka miljöolyckor, vilket kan leda till en större incident. Då görs en utredning för att fastställa vilken part det är som har brustit i sitt ansvar.
– Allvarliga överträdelser där någon part har försökt dölja innehållet följs av en juridisk process som kan leda till åtal. Man har då brutit mot lagen om Transport av farligt gods*.

Markkus snabbtips för dig som är ny inom farligt gods:

  1. Kolla punkt 14 i säkerhetsdatabladet för din produkt
  2. Kontakta ditt fraktbolag och rådgör kring märkning och förpackning
  3. Låt inte termen “farligt gods” skrämma dig, många gånger är det inte alls så komplicerat som det kan låta

*Läs mer om lag, förordning och föreskrifter för farligt gods på MSB:s hemsida.