Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Så vill vi minska buller i tätorter


I början av året planerar DB Schenker leveranser till Coop-butiker i Göteborg med en tempererad ellastbil från Volvo. Pilottestet är en del i samarbetsprojektet DenCity
, där vi tillsammans med 20 andra organisationer jobbar för hållbar logistik i täta stadsdelar.

DB Schenker samarbetar med AB Volvo, Göteborgs Stad, Coop och TGM Åkeri, i ett av de fem delprojekten, där vi pilottestar utvecklar och demonstrerar helelektrisk distributionsbil för kylda livsmedelstransporter. Målet med projektet är att ta fram innovativa logistiklösningar som kan sänka bullernivåer och minska utsläpp som gynnar chaufförer och de som vistas i tätorterna.

Redan i somras kunde man se fordonet under Volvo Ocean race, men i början på 2019 planeras alltså starten av det verkliga testet i DB Schenkers kommersiella trafik. I ungefär fem månader kommer elfordonet leverera matvaror helt emissionsfritt och betydligt tystare än idag.

– Lastbilen går på enbart el och den kommer kunna köra ungefär åtta mil fulladdad. Tanken är att den ska nattladdas vid terminalen och vid behov kan den också extraladdas under dagen, säger Ida Falkeby som är projektledare hos DB Schenker.

För att bana väg för batteridrivna godsleveranser i stor skala är det viktigt att ha ett mycket nära samarbete med myndigheter och logistikleverantörer samt transportörer. Tillsammans måste man arbeta för att skapa en infrastruktur anpassat för elfordon och de nya tekniker och processer som tillkommer.

– Vi har ett ansvar i vår roll som logistikföretag att bidra till en bättre miljö och en del är att vara involverade i olika innovationsprojekt för att testa nya miljövänliga lösningar. Att få vara en del av DenCity och utveckla och testa ett elektriskt fordon gör att vi snabbare kan ta till oss av den nya tekniken som kommer ut på marknaden, säger Ida Falkeby. 

Fakta

DenCity är ett samarbetsprojekt mellan 21 organisationer inom industri, akademi och samhälle som utvecklar innovativa lösningar för hållbara passagerar-, frakt- och avfallstransporter i täta stadsområden med höga krav på effektivitet, attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet. Projektet drivs av CLOSER som är en neutral plattform som samlar aktörer från näringsliv.

Läs mer här: https://www.dbschenker.com/se-sv/om-oss/presscenter/innovation/dencity