Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Värderingar är det nya digitala – dina värderingar är ditt värde

Afdhel Aziz var dagens första nyckeltalare. Marknadsföraren som tröttnade på att kränga och författaren till boken ”Good is the new cool”. Aziz menar att marknadsföringens femte P är Purpose. Att syftet med affären är lika viktigt som pris eller produkt. Om du inte kan förklara vem du är och vad du vill så blir du irrelevant.

Afdhel Aziz kallar värderingar, och syftet med ett företags existens, för det nya digitala. De senaste åren har digitalisering setts som en katalysator för nya affärsmodeller men även som en överlevnadsfråga. Nu gäller detsamma för värderingar. De måste genomsyra hela företaget. Vara äkta. I kontrast till företag som pysslar med green washing.

Som goda exempel nämndes Ikea som nu ställer om hela sin affärsmodell till cirkulär och producerar mer energi än vad de själva gör åt. Eller Adidas som tar upp plast ur världshaven och använder i sin tillverkning - något som blivit en strakt växande affär. Eller Microsoft som drar nytta av all sin kunskap kring AI och gör hjälpmedel som underlättar för de med funktionsnedsättning.