Skip to content
DB SCHENKER-logga DB SCHENKER-logga


Vi bygger om vårt försäkringserbjudande

Smidigare, mer prisvärt men framförallt smartare. Under 2019 kommer vi på DB Schenker att presentera ett nytt försäkringserbjudande för alla företagskunder. Hur är ditt gods försäkrat?

Det sista DB Schenker som logistikleverantör vill är att ditt gods ska skadas, försenas eller förloras. Dessvärre inträffar det ibland ändå och då blir avtalet mellan DB Schenker och dig som kund extra viktigt.

Gemensamt för alla logistikavtal som tecknas, oavsett logistikleverantör, är de så kallade ansvarsbegränsningarna. De är fastställda i lag och standardiserade av branschen. Ansvarsbegränsningarna innebär att om något går snett i en transport får du som kund inte ersättning utifrån värdet på godset, utan ersättningen baseras på vad godset väger.

– Du bör som ägare av gods som transporteras vara väldigt medveten om det eftersom det kan innebära en risk för dig, säger Johan Henriksson, Insurance Manager på DB Schenker.

Risken att drabbas av ovälkomna överraskningar kan enkelt elimineras genom tecknandet av en varuförsäkring. Villkoren är anpassade efter produkten och ersättningen efter värdet på godset.

– Vi vet att det finns kunder idag som utsätter sig för en onödig risk eftersom de inte känner till ansvarsbegränsningarna och standardavtalet som gäller i branschen. Eller när ansvaret flyttas från avsändaren till mottagaren av godset, säger Johan Henriksson.

När DB Schenker 2019 lanserar ett nytt försäkringserbjudande är förhoppningen att du som kund smidigare ska kunna teckna en bra försäkring när du anser att det behövs.

– Vårt nya försäkringserbjudande kommer att vara mer översiktligt och lättare för dig som kund att navigera i efter vilka behov du har. Det tror vi kommer vara uppskattat oavsett hur ofta du skickar eller vilket värde ditt gods har. Försäkringen är en bra investering för en liten summa. Den är utan självrisk och ersätter marknadsvärdet plus tio procent.  

I kommande nyhetsbrev kommer du som läsare få veta närmare hur våra nya varuförsäkringar är uppbyggda.