Skip to content
DB SCHENKER-logga


IMG_4051-Redigera

Profil

Vilka är vi?

DB Schenker är världens ledande leverantör av globala logistiktjänster – vi stödjer industri och handel i det globala utbytet av varor genom landtransport, internationell flyg- och sjöfrakt, kontraktslogistik och leveranskedjehantering. Integrerad logistik tillämpas vid världens viktigaste skärningspunkter, där flödet av varor skapar en effektiv länk mellan transportörer. Våra mervärdestjänster säkerställer att varuflödet fortgår sömlöst och att leveranskedjorna förblir resurssnåla och optimerade för framgång. Vi är världsledande inom bil-, teknik-, konsument- och mässlogistik samt specialtransporter och logistik för specialevenemang.

DB Schenker globalt

Vi på DB Schenker är världsledande inom globala logistiktjänster – Vi hjälper internationell industri och handel genom landtransporter, flyg- och sjöfrakter, kontraktslogistik och leveranskedjehantering.

Integrerad logistik tillämpas vid världens viktigaste skärningspunkter, där flödet av varor skapar en effektiv länk mellan transportörer. Våra tjänster ser till att varuflödet går sömlöst och att leveranskedjorna blir resurssnåla och framgångsrika. Vi är världsledande inom bil-, teknik-, konsument,- och mässlogistik. Och specialtransporter för specialevenemang så klart.

Vi finns på

2.1

platser över hela världen

Mer än

74.200

anställda globalt

Lastbil, fartyg, flygplan

Landtransport i Europa

Med omkring 21 500 anställda på 430 olika platser är vi på DB Schenker ledande inom landtransport i Europa. Våra interna affärsenheter förenar de viktigaste ekonomiska regionerna i mer än 40 europeiska länder. Vi har ett nätverk på omkring 32 000 schemalagda transporter av styckegods per vecka.

Vi på DB Schenker erbjuder våra kunder tids- och kostnadsoptimerade tjänster för styckegods, partielloch full last. Tack vare vårt europeiska nätverk kan vi erbjuda heltäckande tjänster som uppfyller höga, och certifierade standarder.

Flyg-/sjöfrakt

Som ett av de ledande företagen inom flyg- och sjöfrakt är vi en av världens främsta logistikleverantörer. Vi finns på 800 platser över hela världen och har13 000 medarbetare. Vi genomför omkring 1 200 chartrade flygningar varje år med förstklassiga flygbolag och förbinder transportnaven på alla kontinenter. Vi var pionjärer inom flygfrakt och nu är vi världsledande inom innovativa flygfraktskoncept.

Runt

107.130

tusen landsändningar i Europa

Mer än

1.180

tusen ton exporteras med flygfrakt

Mer än

2.290

tusen TEU exporteras med sjöfrakt

Kontraktslogistik/SCM

DB Schenker är världsledande på kontraktslogistik. Vi har omkring 24 500 anställda på nästan 750 platser och ett lagerutrymme på totalt 8 miljoner kvadratmeter i mer än 50 länder på alla kontinenter. Detta omfattande nätverk gör att vi kan erbjuda specialanpassade logistiklösningar för industri och handel. Vårt breda utbud av individuella lösningar för sektorerna fordon, konsument-, elektronik, industri och hälsovård är ett bevis på detta. Vårt tjänsteutbud omfattar alla led av värdekedjan, från upphandling, produktion och distributionslogistik till eftermarknad.

Mer än

8400000

kvadratmeter av lageryta

Runt

750

lager världen över