Skip to content
DB SCHENKER-logga


Contract Logistics Warehouse

Ett fastighetsbolag med spetskompetens inom logistik

Värdegrund

Vår värdegrund är att vara proaktiva, tydliga och ansvarstagande.


Vision

Vår vision är att alltid förutse och möta hyresgästers behov och att i alla lägen alltid vara DB Schenkers förstaval.


Affärsidé

Vår affärsidé är att för DB Schenkers kärnverksamhet äga och utveckla en strategisk fastighetsportfölj där ändamålsenliga fastigheter tillhandahålls på kommerisella villkor.


Mer om oss

Antal fastigheter: 39
Antal orter 27
Total uthyrningsbar yta: 375 145 kvadratmeter
Total markareal: 1 899 000 kvadratmeter.

Our Schenker property Products