Skip to content
DB SCHENKER-logga


Schenker Åkeri AB – ett av Sveriges största åkerier

Schenker Åkeri är ett av Sveriges största åkerier med cirka 1 100 medarbetare och 1 100 fordon. Företaget bildades 2002 och hanterar både fjärrtransporter, hämtning och distribution över hela landet.

Vi på Schenker Åkeri jobbar aktivt med att minska klimatpåverkan genom att investera i fordon, drivmedel och teknik som är oberoende av fossila bränslen. Vi samarbetar nära med såväl fordonsleverantörer som bränsletillverkare för att hantera omställningen på bästa sätt.

Alla våra chaufförer är YKB-utbildade och därmed tränade att köra så bränslesnålt som möjligt, vilket gynnar både miljö och ekonomi. Genom månatlig uppföljning av våra fordon bevakar vi bränsleförbrukning och användandet av förarstöd. Vi har begränsat vår tomgångskörning via automatisk avstängning samt begränsat tillåten hastighet på färdskrivare för att minska vår miljöpåverkan. Tack vare dessa åtgärder har vi lyckats minska våra utsläpp med ca 40 % sedan 2010, betydligt bättre än gällande svenska lagkrav.

Fordonstyper och elektrifiering

Vår fordonsflotta består av flera olika fordonstyper. För vår distribution använder vi traditionella paketbilar med en totalvikt på 3,5 ton samt lastbilar med totalvikter mellan 16 och 26 ton. I fjärrtrafiken går 26-tonsbilar med tillhörande släp.

Paketbilar

Vi har påbörjat omställningen till elektrifierade fordon och räknar med att byta ut större delen av vår flotta med paketbilar inom två till fyra år.

Tekniken finns där, de är kommersiellt hållbara och tillgången på el är i stort sett tillgodosedd. En utbyggnad av laddinfrastruktur är dock nödvändig och den har vi påbörjat.

Distributionsbilar

Elektrifieringen av distributionslastbilar kommer att ta lite längre tid, eftersom de ännu inte är kommersiellt gångbara och dessutom kräver ett betydligt högre effektuttag än vad som finns på våra anläggningar idag.

Vi tror på en omfattande omställning till helelektriska distributionsbilar inom tre till sju år.

Tunga fordon för fjärrtrafik

Tekniken är ännu inte färdigutvecklad för att kunna ersätta dagens 26-tonslastbil med släp i fjärrtrafik. Dessa fordon förbrukar mycket stora mängder energi, vilket inte kan tillgodoses med el idag. En annan stor utmaning är att fordonen är i produktion cirka 18–20 timmar per dygn, sex dagar i veckan.

Här tror vi att det kommer ta sex till tolv år innan vi kan ställa om helt och hållet.

Hämtning och distribution från norr till söder

Vi kör hämtning och distribution i Skellefteå, Stockholm, Linköping, Jönköping, Värnamo, Halmstad, Kristianstad, Helsingborg och Malmö. Verksamheten på de olika orterna leds av en lokal platschef med ledningsgrupp. Genom åren har vi haft möjlighet att växa och vårt senaste tillskott är Värnamo som ingår i Schenker Åkeri sedan 1 oktober 2021. Under 2022 växer vi ytterligare med Södertälje och Visby.

Fjärrtransporter

Våra fjärrområden är indelade i nord och mitt/syd och täcker hela landet. Varje område har en fjärrchef med ledningsgrupp som inkluderar deltagare från både hemma- och bortaort.

Vi kör ungefär 160 avgångar per dag, uppdelat på ett 40-tal linjer. Fjärrtrafiken bedrivs mestadels med spetsbyten, det vill säga att ekipagen möts på halva vägen och byter chaufför. På så sätt kommer våra chaufförer alltid hem efter avslutat arbetspass och undviker övernattning på annan ort.

Är du chaufför?

Tomas Johansson 
VD
tomas.e.johansson@dbschenker.com

Andreas Nilsson
Ekonomichef
Andreas.A.Nilsson@dbschenker.com

Håkan Berntsson 
Produktionschef
hakan.berntsson@dbschenker.com

Lars-Åke Sandblom 
Chef Produktionsutveckling
lars-ake.sandblom@dbschenker.com

Vakant
Inköp & innovation

Marie Dahl
VD-assistent & kommunikationsansvarig
marie.dahl@dbschenker.com

Victor Olsson
HR-chef
Victor.Olsson@dbschenker.comFöretagsledningen på Schenker Åkeri AB Läs mer

Schenker Åkeri AB arbetar aktivt med att avveckla all hantering av leverantörsfakturor i pappersformat. Vi vill därför ha e-faktura från nya leverantörer.

Har ni frågor runt vårt e-fakturakoncept så vänder ni er i första hand till vår samarbetspartner Pagero AB på telefon 010-457 68 00 eller besök deras hemsida: pagero.se

Ni är också välkomna att ta kontakt med Schenker Åkeri ABs Ekonomichef Andreas Nilsson.

Schenker Åkeri AB
Andreas Nilsson
Ekonomichef
Box 4110
422 04 Hisings Backa

Tel: 0721-43 18 78
Andreas.A.Nilsson@dbschenker.com

E-faktura till Schenker Åkeri AB Läs mer